Jaargang 8, Nummer 2, April 2013

Inhoudsopgave

CASUÏSTIEK

Een bijzondere besmettingsweg van Mycobacterium tuberculosis: een perinatale overdracht

R. Peuscher, R. Schol, K.M. Paarlberg, R.A. Bruinsma


’La fièvre jaune’, nog steeds actueel

A.M. Zonneveld, M.L. Hijmering, J. Vecht, J. Weel


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw Diagnose?

S. Koopman, S. Surie, M.E. Haverkort