Over TvI

Het Tijdschrift voor Infectieziekten (TvI) verschijnt zesmaal per jaar en wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden aan internisten, kinderartsen, arts-microbiologen, dermatologen, neurologen, GGD-artsen, gynaecologen, artsepidemiologen, geriaters, intensivisten, longartsen en reumatologen met interesse voor infectieziekten en arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen de eerder genoemde specialismen in Nederland.

Het TvI is een praktisch en informatief vaktijdschrift. Het doel van het tijdschrift is de lezer inzicht en overzicht te geven op medisch gebied. Dankzij het TvI is men snel en op goed toegankelijke wijze op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de infectieziekten en direct aanverwante medische vakgebieden. De inhoud komt tot stand door een onafhankelijke redactieraad en wordt gerefereerd om een objectieve informatieverstrekking te waarborgen.

Vanzelfsprekend staat het TvI open voor spontane bijdragen van lezers. Spontaan ingezonden bijdragen of referaten kunnen – na beoordeling en goedkeuring van de hoofdredactieraad worden geplaatst. Voor meer informatie hierover, kunt u zich wenden tot de uitgever.


Hoofdredactieraad

VOORZETTER HOOFDREDACTIERAAD
Mw. dr. A.H.E. Roukens, internist-infectioloog, afd. Infectieziekten, LUMC, Leiden

HOOFDREDACTIERAAD

Dhr. dr. V. Bekker, kinderarts-neonatoloog, Willem-Alexander Kinderziekenhuis, LUMC, Leiden

Dhr. dr. R.W. Bosboom, arts-microbioloog n.p.

Dhr. dr. A.P. van Dam, arts-microbioloog, afd. Med. Microbiologie, Amsterdam UMC, Amsterdam en Streeklaboratorium GGD, Amsterdam

Dhr. dr. A.S.M. Dofferhoff, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, CWZ, Nijmegen

Mw. drs. M. Gompelman, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, Elkerliek, Helmond

Dhr. dr. A. Goorhuis, internist, afd. Infectieziekten en Centrum voor Tropische Geneeskunde & Reizigersgeneeskunde, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Mw. dr. M.L. Grijsen, dermatoloog, Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nuffield Dep. of Medicine, University of Oxford, Verenigd Koninkrijk, en Eijkman-Oxford Clinical Research Unit, Jakarta, Indonesië

Dhr. dr. P.H.P. Groeneveld, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, Isala, Zwolle

Mw. dr. M.C.C. Langenberg, aios 1e fase arts M&G, profiel infectieziektebestrijding, GGD ZHZ, Dordrecht

Mw. dr. F.N. Lauw, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, MC Jan van Goyen, Amsterdam, en afd. Interne Geneeskunde, Alrijne, Leiderdorp

Dhr. dr. J.L.A.N. Murk, arts-microbioloog, Microvida, ETZ, Tilburg

Dhr. dr. C.C. Obihara, kinderarts kinderinfectioloog/immunoloog, afd. Kindergeneeskunde, ETZ, Tilburg

Mw. dr. S.E. van Roeden, internist-infectioloog i.o. en klinisch epidemioloog, afd. Interne Geneeskunde en Infectieziekten, UMC Utrecht, Utrecht

Dhr. dr. L. Slobbe, internist-infectioloog, Erasmus MC Instituut voor Tropische Ziekten, afd. Med. Microbiologie en Infectieziekten, Erasmus MC, Rotterdam

Dhr. drs. R. Steingrover, arts-microbioloog, afd. Med. Microbiologie en Infectiepreventie, Sint Maarten Medical Center en Sint Maarten Medical Laboratory Services, Sint Maarten

Dhr. drs. I.N. Vlasveld, internist-infectioloog, Martini Ziekenhuis, Groningen

Dhr. dr. G.H.J. Wagenvoort, arts-microbioloog, Laboratorium voor Med. Microbiologie en Infectieziekten, Isala, Zwolle

Mw. dr. L.J. Wammes, arts-microbioloog/parasitoloog, afd. Med. Microbiologie, LUMC, Leiden

Mw. dr. M. Wegdam-Blans, arts-microbioloog, afd. Med. Microbiologie, UMC Utrecht, Utrecht

Mw. dr. M.E. van Wolfswinkel, internist-infectioloog, afd. Med. Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie, Maastricht UMC+, Maastricht


Aanleveren van artikelen

AUTEURSINSTRUCTIES
Deze auteursinstructies geven een gedetailleerd overzicht van de eisen die per rubriek van het tijdschrift gesteld worden.

COPYRIGHT
Bent u auteur van een artikel? Dan dient u (en coauteurs) de auteurs-/IE-rechten over te dragen aan Ariez. Graag dit formulier voor overdracht hiervan uitprinten, zelf tekenen en laten ondertekenen door alle coauteurs en via mail of post naar ons toezenden.

TOESTEMMING PORTRETRECHT
Wanneer u als auteur een artikel indient met foto’s, scans of video’s van een patiënt dan graag dit toestemmingsformulier portretrecht uitprinten en getekend (door uzelf en de patiënt) aan ons retour zenden.


ABONNEMENT
Wilt u een abonnement op TVI ? Registreer u dan hier.

CONTACT
Een vraag, opmerking of meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op.

X