Over TvI

Het Tijdschrift voor Infectieziekten (TvI) verschijnt zesmaal per jaar en wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden aan internisten, kinderartsen, arts-microbiologen, dermatologen, neurologen, GGD-artsen, gynaecologen, artsepidemiologen, geriaters, intensivisten, longartsen en reumatologen met interesse voor infectieziekten en arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen de eerder genoemde specialismen in Nederland.

Het TvI is een praktisch en informatief vaktijdschrift. Het doel van het tijdschrift is de lezer inzicht en overzicht te geven op medisch gebied. Dankzij het TvI is men snel en op goed toegankelijke wijze op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de infectieziekten en direct aanverwante medische vakgebieden. De inhoud komt tot stand door een onafhankelijke redactieraad en wordt gerefereerd om een objectieve informatieverstrekking te waarborgen.

Vanzelfsprekend staat het TvI open voor spontane bijdragen van lezers. Spontaan ingezonden bijdragen of referaten kunnen – na beoordeling en goedkeuring van de hoofdredactieraad worden geplaatst. Voor meer informatie hierover, kunt u zich wenden tot de uitgever.


Hoofdredactieraad

VOORZITTER HOOFDREDACTIERAAD
Dr. A.H.E. Roukens, internist-infectioloog, afd. Infectieziekten, LUMC, Leiden

HOOFDREDACTIERAAD

Dr. L. Bank, arts-microbioloog, afd. Medische Microbiologie, Reinier de Graaf, Delft

Dr. V. Bekker, kinderarts-neonatoloog, Willem-Alexander Kinderziekenhuis, LUMC, Leiden

Dr. R.W. Bosboom, arts-microbioloog n.p.

Dr. A.P. van Dam, arts-microbioloog, afd. Med. Microbiologie, Amsterdam UMC, Amsterdam en Streeklaboratorium GGD, Amsterdam

Dr. A.S.M. Dofferhoff, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, CWZ, Nijmegen

Drs. M. Gompelman, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, Elkerliek, Helmond

Dr. A. Goorhuis, internist, afd. Infectieziekten en Centrum voor Tropische Geneeskunde & Reizigersgeneeskunde, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Dr. M.L. Grijsen, dermatoloog, Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, Oxford University Clinical Research Unit Indonesia, Jakarta, Indonesië

Dr. P.H.P. Groeneveld, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, Isala, Zwolle

Dr. M.C.C. Langenberg, aios M&G 2e fase, profiel infectieziektebestrijding GGD West-Brabant

Dr. F.N. Lauw, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, MC Jan van Goyen, Amsterdam, en afd. Interne Geneeskunde, Alrijne, Leiderdorp

Dr. J.L.A.N. Murk, arts-microbioloog, Microvida, ETZ, Tilburg

Dr. C.C. Obihara, kinderarts kinderinfectioloog/immunoloog, afd. Kindergeneeskunde, ETZ, Tilburg

Dr. S.E. van Roeden, internist-infectioloog i.o. en klinisch epidemioloog, afd. Interne Geneeskunde en Infectieziekten, UMC Utrecht, Utrecht

Dr. L. Slobbe, internist-infectioloog, Erasmus MC Instituut voor Tropische Ziekten, afd. Med. Microbiologie en Infectieziekten, Erasmus MC, Rotterdam

Drs. R. Steingrover, arts-microbioloog, afd. Med. Microbiologie en Infectiepreventie, Sint Maarten Medical Center en Sint Maarten Medical Laboratory Services, Sint Maarten

Drs. I.N. Vlasveld, internist-infectioloog, Martini Ziekenhuis, Groningen

Dr. G.H.J. Wagenvoort, arts-microbioloog, Laboratorium voor Med. Microbiologie en Infectieziekten, Isala, Zwolle

Dr. L.J. Wammes, arts-microbioloog/parasitoloog, afd. Med. Microbiologie, LUMC, Leiden

Dr. M. Wegdam-Blans, arts-microbioloog, afd. Med. Microbiologie, UMC Utrecht, Utrecht

Dr. M.E. van Wolfswinkel, internist-infectioloog, afd. Med. Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie, Maastricht UMC+, Maastricht


Aanleveren van artikelen

AUTEURSINSTRUCTIES
Deze auteursinstructies geven een gedetailleerd overzicht van de eisen die per rubriek van het tijdschrift gesteld worden.

COPYRIGHT
Bent u auteur van een artikel? Dan dient u (en coauteurs) de auteurs-/IE-rechten over te dragen aan Ariez. Graag dit formulier voor overdracht hiervan uitprinten, zelf tekenen en laten ondertekenen door alle coauteurs en via mail of post naar ons toezenden.

TOESTEMMING PORTRETRECHT
Wanneer u als auteur een artikel indient met foto’s, scans of video’s van een patiënt dan graag dit toestemmingsformulier portretrecht uitprinten en getekend (door uzelf en de patiënt) aan ons retour zenden.


ABONNEMENT
Wilt u een abonnement op TVI ? Registreer u dan hier.

CONTACT
Een vraag, opmerking of meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op.