JOURNAL SCAN

Machinelearning voor microbiologen: ‘plug and play’?

TvI - jaargang 19, nummer 1, maart 2024

drs. L.E.A. Bank

Dit is een journalscan van het artikel “Machine learning for microbiologists.” met commentaar voor de Nederlandse klinische praktijk.

(TIJDSCHR INFECT 2024;19(1):40–1)

Lees verder

Is maribavir de panacee van refractaire cytomegalovirusinfecties?

TvI - jaargang 18, nummer 3, september 2023

dr. W.L. Smit aios medische microbiologie, dr. M.C.A. Wegdam-Blans

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(3):125–6)

Lees verder

Prospectieve follow-up van long-COVIDsymptomen bij niet opgenomen Engelse kinderen en adolescenten na een positieve SARS-CoV-2-test: een cohortcontrolestudie (CLoCK study)

TvI - jaargang 18, nummer 2, mei 2023

dr. C.C. Obihara

In vergelijking met volwassenen verloopt een SARS-COV-2-infectie bij kinderen en adolescenten milder of asymptomatisch. 1,2 Onderzoeken melden echter dat ook kinderen langdurige en ernstige klachten van long-COVID (post-COVID-19-condities) kunnen ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met die bij volwassenen.3 Een systematische review over long-COVID bij kinderen en adolescenten identificeerde vooral klachten van vermoeidheid, slaapstoornissen, verminderde reuk, en hoofdpijn, 3 maanden na de diagnose.4 Alleen 5 van de studies in de review includeerden controlegroepen van COVID-19-negatieve patiënten. In de meeste studies was de duur van de follow-upperiode vermeld.

TIJDSCHR INFECT 2023;18(2):77–8)

Lees verder

Orale carbapenem voor de behandeling van gecompliceerde urineweginfecties

TvI - 2022, nummer 4, september 2022

dr. S.E. van Roeden

INLEIDING

Urineweginfecties komen zeer frequent voor in de dagelijkse praktijk, met een incidentie van 124 per 1.000 vrouwen en 19 per 1.000 mannen in de eerste lijn.1 Antibioticaresistentie vormt in toenemende mate een probleem bij de behandeling van gecompliceerde urineweginfecties. Bij opgenomen patiënten op urologie-afdelingen in Nederland met een urineweginfectie veroorzaakt door Escherichia coli is 25% van de isolaten ongevoelig voor ciprofloxacine, 27% ongevoelig voor cotrimoxazol en 7–9% voor derdegeneratiecefalosporinen. 2 Bij deze groep is 12% geclassificeerd als multiresistent micro-organisme.2 In de huidige richtlijnen vormen tweede- en derdegeneratiecefalosporinen (met of zonder aminoglycoside) de basis van een empirische behandeling voor gecompliceerde urineweginfecties, waarbij aandacht gevraagd wordt voor patiënten met risicofactoren voor ‘extended-spectrum’-bèta-lactamase-dragerschap. 3 Na initiële behandeling in het ziekenhuis wordt het gros van de patiënten echter thuis ‘uitbehandeld’ met gerichte antibiotica op geleide van een kweek. Voor patiënten met urineweginfecties veroorzaakt door multiresistente micro-organismen, waarbij de huidige orale middelen geen optie meer zijn, kunnen orale carbapenems uitkomst bieden. Eckburg et al. onderzochten de effectiviteit en veiligheid van orale carbapenems bij patiënten met gecompliceerde urineweginfecties en/of pyelonefritis.4

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(4):155–6)

Lees verder

Effectiviteit van pneumokokkenvaccinatie tegen opname met pneumokokkenpneumonie niet aangetoond; is dit het volledige antwoord?

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

dr. L. Slobbe

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):118–9)

Lees verder

Hyperinflammatie bij COVID-19-ziekte en/of na COVID-19-vaccinatie

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

dr. P.H.P. Groeneveld

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):34)

Lees verder

Piperacilline/tazobactam versus meropenem bij sepsis door gramnegatieve bacteriën

TvI - jaargang 16, nummer 5, oktober 2021

drs. R. Steingrover

SAMENVATTING

Patiënten ouder dan 18 jaar met een positieve bloedkweek met een Enterobacter spp, K. aerogenes, S. marcescens, C. freundii, P. stuartii, of M. morganii die gevoelig waren voor piperacilline/tazobactam en derdegeneratiecefalosporinen werden binnen 72 uur 1:1 gerandomiseerd naar 4,5 g piperacilline/tazobactam intraveneus elke 6 uur of 1 g meropenem intraveneus elke 8 uur, beide voor ten minste 3 dagen en maximaal 14 dagen. Alle patiënten werden gevolgd tot 30 dagen na de start van de behandeling. De primaire uitkomstmaat voor effectiviteit was samengesteld uit mortaliteit, koorts of leukocytose (>12 x 109/l), microbiologisch falen (groei van het micro-organisme uit bloed of steriele locatie op dag 3–5) en microbiologisch recidief (groei van micro-organisme uit bloed of steriele locatie op dag 5–30). Van de 850 gescreende patiënten werden 79 gerandomiseerd, van wie 72 correct met studiemedicatie zijn gestart. Van 38 patiënten met piperacilline/ tazobactam bereikten 11 de samengestelde uitkomst op dag 30. In de meropenemgroep waren dat 7 van de 34 patiënten; een risicoverschil van 8% (95%-BI: -12% tot 28%]. In de piperacilline/tazobactamgroep waren meer patiënten met klinisch falen, maar geen sterfte, terwijl in de meropenemgroep 2 personen overleden binnen de studietijd. Van de gekweekte bacteriën testte 96% gevoelig voor piperacilline/tazobactam en 100% voor meropenem.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(5):190-1)

Lees verder