JOURNAL SCAN

Effectiviteit van pneumokokkenvaccinatie tegen opname met pneumokokkenpneumonie niet aangetoond; is dit het volledige antwoord?

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

dr. L. Slobbe

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):118–9)

Lees verder

Faagtherapie biedt uitkomst bij casus met ‘fracture-related’-infectie

TvI - volume 17, nummer 2, april 2022

drs. L. Strauven , drs. M. Gompelman

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(2):74–5)

Lees verder

Hyperinflammatie bij COVID-19-ziekte en/of na COVID-19-vaccinatie

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

dr. P.H.P. Groeneveld

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):34)

Lees verder

Piperacilline/tazobactam versus meropenem bij sepsis door gramnegatieve bacteriën

TvI - jaargang 16, nummer 5, oktober 2021

drs. R. Steingrover

SAMENVATTING

Patiënten ouder dan 18 jaar met een positieve bloedkweek met een Enterobacter spp, K. aerogenes, S. marcescens, C. freundii, P. stuartii, of M. morganii die gevoelig waren voor piperacilline/tazobactam en derdegeneratiecefalosporinen werden binnen 72 uur 1:1 gerandomiseerd naar 4,5 g piperacilline/tazobactam intraveneus elke 6 uur of 1 g meropenem intraveneus elke 8 uur, beide voor ten minste 3 dagen en maximaal 14 dagen. Alle patiënten werden gevolgd tot 30 dagen na de start van de behandeling. De primaire uitkomstmaat voor effectiviteit was samengesteld uit mortaliteit, koorts of leukocytose (>12 x 109/l), microbiologisch falen (groei van het micro-organisme uit bloed of steriele locatie op dag 3–5) en microbiologisch recidief (groei van micro-organisme uit bloed of steriele locatie op dag 5–30). Van de 850 gescreende patiënten werden 79 gerandomiseerd, van wie 72 correct met studiemedicatie zijn gestart. Van 38 patiënten met piperacilline/ tazobactam bereikten 11 de samengestelde uitkomst op dag 30. In de meropenemgroep waren dat 7 van de 34 patiënten; een risicoverschil van 8% (95%-BI: -12% tot 28%]. In de piperacilline/tazobactamgroep waren meer patiënten met klinisch falen, maar geen sterfte, terwijl in de meropenemgroep 2 personen overleden binnen de studietijd. Van de gekweekte bacteriën testte 96% gevoelig voor piperacilline/tazobactam en 100% voor meropenem.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(5):190-1)

Lees verder

Rotavirusvaccinatie is effectief voor een milde, acute gastro-enteritis in een poliklinische setting

TvI - jaargang 16, nummer 4, september 2021

dr. I.N. Vlasveld

(TIJDSCHR INFECT 2021:16(4):147)

Lees verder

Driedaagse β-lactambehandeling voor ‘community acquired pneumonia’: een dubbelblind gerandomiseerde, placebogecontroleerde non-inferioriteitstudie

TvI - jaargang 16, nummer 3, juni 2021

dr. A.S.M. Dofferhoff

INLEIDING

Bij patiënten met een milde tot matig ernstige ‘community acquired pneumonia’ (CAP) die wordt behandeld met een β-lactamantibioticum of een fluorochinolon, kan volgens de huidige SWAB-richtlijn de behandelingsduur worden verkort tot 5 dagen, mits na 3 dagen behandeling een duidelijke verbetering is te zien.1 Dit advies geldt niet voor de patiënten die behandeld zijn met doxycycline, omdat daar geen studies naar zijn gedaan. Ook pneumonie veroorzaakt door Staphylococcus aureus of intracellulaire micro-organismen behoeven een langere behandelingsduur.

Het moge duidelijk zijn dat onnodig lange antibioticabehandelingen onder andere kunnen leiden tot grotere antibioticadruk in de populatie, met resistentie tot gevolg, meer bijwerkingen en meer kosten.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(3):104)

Lees verder

Clindamycine als adjuvante behandeling bij invasieve β-hemolytische streptokokkeninfecties

TvI - jaargang 16, nummer 1, februari 2021

dr. G.H.J. Wagenvoort

INLEIDING

Groep A-streptokokken (GAS) zijn een belangrijke oorzaak van invasieve ziekte. Bij ernstige ziekte, zoals het streptokokkentoxischeshocksyndroom of necrotiserende fasciitis, wordt clindamycine als adjuvante behandeling geadviseerd naast een β-lactam-antibioticum. Clindamycine remt de bacteriële eiwitsynthese en vermindert de expressie en productie van GAS-virulentiefactoren en exotoxinen. Door middel van in vitro- en dierstudies zijn de gunstige eigenschappen van clindamycine bij invasieve GAS (iGAS) aangetoond.1 Bij patiënten met ernstige iGAS (toxischeshocksyndroom of necrotiserende fasciitis) is aan de hand van observationele onderzoeken het gunstige effect van clindamycine bevestigd.2–3 In deze studies werd echter onvoldoende gecorrigeerd voor het mogelijk selectieve gebruik van clindamycine (‘confounding by indication’). Uit studies waarin wel een correctie plaatsvond met een multivariabele analyse bleek dat het gunstige effect van clindamycine op de klinische uitkomsten (overleving) niet langer overtuigend aantoonbaar was.4–5 Daarnaast is er voor invasieve infecties met β-hemolytische streptokokken die niet behoren tot groep A- of B-streptokokken (‘invasive non-group A/B β-haemolytic streptococcal infections’: iNABS-infecties) mogelijk (ook) een gunstig effect van een adjuvante behandeling met clindamycine, hoewel groep C- en G-streptokokken doorgaans een minder uitgebreid repertoire aan virulentiefactoren bezitten. In een studie in The Lancet Infectious Diseases onderzochten Babiker et al. clindamycine als adjuvante behandeling bij patiënten met invasieve hemolytische streptokokkeninfecties (met uitzondering van groep B-streptokokken).6

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(1)31)

Lees verder
X