Jaargang 8, Nummer 1, Februari 2013

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Het hiv 1-vaccin Een overzicht van 30 jaar hiv 1-vaccinonderzoek

N.H. van Teijlingen, D. van Baarle, F. Miedema


Ebola: een update

M. Tijskens, M. D’Haeye, R. Colebunders


CASUÏSTIEK

Capnocytophaga canimorsus bacteriëmie: niet alleen door een bijtwond

P.R. van Dijk, J.C. Ham, P. Bloembergen, P.H.P. Groeneveld


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw Diagnose?

J.G. Noordzij