CASUÏSTIEK

Pancytopenie door een parasitaire infectie

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

dr. J.J. Verweij , drs. L.K. van Vugt , drs. Nathalie van der Moeren , drs. P. van Wijngaarden , drs. R.B. Fiets , drs. R.G. Bentvelsen

SAMENVATTING

Schistosomiasis is een tropische worminfectie met een variabele presentatie. In Nederland zien artsen de infectie voornamelijk bij reizigers uit endemische gebieden. Schistosomiasis wordt behandeld met het anthelminthicum praziquantel. Schistosomiasis kan, wanneer het niet wordt behandeld, evolueren tot een chronische infectie. Aangezien het merendeel van de patiënten geen symptomen ontwikkelt ten tijde van een acute infectie, kan screening naar chronische schistosomiasis in risicopopulaties verstandig zijn. Van de chronische infecties ontwikkelt 10% zich tot hepatoliënale schistosomiasis, die zich kenmerkt door niet-cirrotische portale hypertensie, splenomegalie en hypersplenisme. Hepatoliënale schistosomiasis kent door het ontstaan van varicesbloedingen een hoge mortaliteit in een jonge patiëntenpopulatie. Deze casus beschrijft een jonge patiënt met een pancytopenie, waarbij systematische analyse uiteindelijk leidde tot de diagnose hepatoliënale schistosomiasis voor het ontstaan van varicesbloedingen.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):97–102)

Lees verder

Gedissemineerde aspergillose bij een behandeling met ibrutinib

TvI - volume 17, nummer 2, april 2022

dr. A.H.E. Roukens , drs. E.M. van den Bos , dr. L.E.M. Oosten

SAMENVATTING

Een schimmelinfectie is een zeldzame, maar ernstige complicatie bij patiënten met hematologische maligniteiten. Bij chronische lymfatische leukemie (CLL) is het risico daarop normaal gesproken relatief laag, maar behandeling met ibrutinib, een Bruton-tyrosinekinaseremmer, blijkt dit risico te verhogen. Dit artikel beschrijft een 65-jarige CLLpatiënte met een auto-immuunhemolytische anemie, een idiopathische trombopenie en een hypogammaglobulinemie. Binnen 2 maanden na de start van een behandeling met ibrutinib en prednison vanwege haar tweede recidief-CLL kreeg zij last van koorts en verwardheid. Dit bleek te berusten op een pulmonale en cerebrale aspergillose. De patiënte werd succesvol behandeld met voriconazol. Het mechanisme waarmee ibrutinib patiënten vatbaar maakt voor schimmelinfecties is nog niet geheel opgehelderd, maar lijkt te berusten op een disfunctie van neutrofiele granulocyten. Ondanks deze potentieel ernstige complicatie is er nog geen duidelijke aanbeveling over het geven van antischimmelprofylaxe. Met name van belang blijven alertheid op opportunistische infecties en het tijdig verrichten van de relevante diagnostiek.

(TIJDSCHR INFECT 2021;17(2):62–7)

Lees verder

Verrassing uit het oosten? Een zeldzame acute hantavirusnefropathie

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

dr. A. Dees , dr. M. van Rijn , drs. M. Wabbijn , drs. M.M.P. van den Dorpel

SAMENVATTING

Een 46-jarige man werd opgenomen vanwege passagiere koorts en nierfunctiestoornissen. Tijdens de ziekenhuisopname verbeterde dit spontaan. Beeldvormend onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek toonden geen duidelijke verklaring. Bij controle op de polikliniek bleek uit de ingezette serologie dat het ziektebeeld paste bij een doorgemaakte infectie met Puumalavirus (een hantavirus). De diagnose hantavirusnefropathie werd gesteld. De besmetting en verspreiding van Puumalavirus vindt voornamelijk plaats via knaagdieren, in Nederland de rosse woelmuis, en verloopt door inhalatie van aërosolen, of contact met ontlasting of urine van deze dieren. Waarschijnlijk was de patiënt besmet via zijn werk als hovenier.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):17–21)

Lees verder

Een casus van brucellose in Nederland

TvI - jaargang 16, nummer 6, december 2021

dr. A.S.M. Dofferhoff , dr. M.J.D. Dautzenberg , drs. S. Cooijmans , dr. T. Sprong

SAMENVATTING

Brucellose is wereldwijd 1 van de meest voorkomende bacteriële zoönosen, met jaarlijks 500.000 nieuwe infecties. In Nederland is de incidentie laag, mede daarom wordt de ziekte vaak niet of laat herkend. Besmetting vindt plaats door inname van geïnfecteerde, ongepasteuriseerde dierlijke voedselproducten, direct contact met geïnfecteerde dieren of via inhalatie van aerosolen. In eerste instantie bestaan de klachten vaak uit koorts, malaise, nachtzweten en artralgieën. Bij late herkenning is er een grotere kans op complicaties, zoals bacteriële endocarditis, meningo-encefalitis, osteomyelitis, nefritis en orchitis. De diagnose kan worden gesteld op basis van kweken of PCR van bloed, beenmerg of abcesinhoud, of door middel van serologie. De behandeling bestaat veelal uit doxycycline met gentamicine of rifampicine. Tijdige herkenning en behandeling van brucellose is van belang om een gecompliceerd beloop te voorkomen.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(6):218–22)

Lees verder

Een zwangere met fulminante sepsis op basis van Chlamydia abortus

TvI - jaargang 16, nummer 6, december 2021

drs. A.C. Dutman , drs. C. Oliveira dos Santos , drs. M. Bensink , dr. P.H.P. Groeneveld , dr. S.M. Mourad

SAMENVATTING

Een 36-jarige, gezonde zwangere presenteerde zich met dyspnoe en sepsis zonder duidelijke focus. Onder verdenking van een COVID-19-infectie werd zij opgenomen in een tertiair centrum. Ondanks behandeling verslechterde het klinisch beeld van de patiënte snel, waarop besloten werd om bij een zwangerschapstermijn van 29+6 weken een sectio te verrichten. PCR-onderzoek op een vaginaal monster toonde een infectie aan met Chlamydia abortus: een bacterie die onder zoogdieren voorkomt en met name miskramen bij schapen en geiten veroorzaakt. De patiënte woonde op een schapenboerderij; de casus speelde zich af tijdens het lammerseizoen. Een sepsis op basis van een C. abortus bij zwangeren kan fulminant verlopen, maar is gelukkig zeldzaam.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(6):223–8)

Lees verder

Viscerale leishmaniasis presenterend als hemofagocytaire lymfohistiocytose

TvI - jaargang 16, nummer 5, oktober 2021

dr. A. Gerrits , drs. A.M. Jonkers , dr. G.H.J. Wagenvoort , dr. O. Visser

SAMENVATTING

Dit artikel beschrijft een 79-jarige man die zich presenteerde met B-symptomen en sterk verdacht was voor een hematologische maligniteit. Een indolent non-Hodgkinlymfoom werd vastgesteld, met tekenen van hemofagocytaire lymfohistiocytose en een reactivering van Epstein-Barrvirus. Een maand later bleek viscerale leishmaniasis, opgelopen in Spanje, de oorzaak voor de B-symptomen te zijn. Viscerale leishmaniasis, veroorzaakt door de Leishmaniaparasiet, komt niet alleen voor in de tropen, maar is ook endemisch rondom de Middellandse Zee. Omdat de symptomen overeenkomstig zijn met bijvoorbeeld hematologische maligniteiten en hemofagocytaire lymfohistiocytose is de diagnose moeilijk te stellen. Na behandeling van de viscerale leishmaniasis trad volledig herstel op.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(5):181-5)

Lees verder

Meningitis op basis van een autochtone infectie met westnijlvirus

TvI - jaargang 16, nummer 4, september 2021

dr. C.B.E.M. Reusken , drs. C.F.H. Raven , ing. J.H.J. Reimerink , drs. N.J.L.M. Taks , dr. S.F.T. Thijsen , dr. W. H. Bouvy

SAMENVATTING

Dit artikel beschrijft een 34-jarige man met klachten van hoofdpijn, koorts, braken en nekpijn in combinatie met een huiduitslag over het hele lichaam. Uit liquoronderzoek bleek een geringe pleiocytose en een licht verhoogd eiwitgehalte. Hierop werd gestart met een antibacteriële en antivirale behandeling voor meningitis. De uitslagen van aanvullend onderzoek naar diverse virale en bacteriologische verwekkers waren negatief, waarop de behandeling werd gestaakt. Omdat in augustus 2020 het westnijlvirus in Nederland lokaal werd geconstateerd, werd het liquorsample van deze man op dit virus onderzocht, met positief resultaat. Vanwege de (mogelijk permanente) aanwezigheid van het westnijlvirus in Nederland illustreert deze casus het belang om bij onverklaarde meningitis of encefalitis in de differentiaaldiagnose rekening te houden met een dergelijke infectie.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(4):133-6)

Lees verder
X