RICHTLIJN

Richtlijn Sepsis bij kinderen

TvI - jaargang 17, nummer 5, oktober 2022

dr. C.L. Vermont

SAMENVATTING

In Nederland was nog geen richtlijn voor sepsis bij kinderen beschikbaar. In het Verenigd Koninkrijk verscheen een sepsisrichtlijn van het National Institute for Health and Care Excellence, waarin ook het beleid bij kinderen werd gepubliceerd. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde besloot deze als basis te gebruiken om een Nederlandse richtlijn te schrijven. De richtlijn richt zich met name op nieuwe inzichten in herkenning, diagnostiek, empirische behandeling en de follow-up bij kinderen met sepsis. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste punten van de richtlijn.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(5):188–90)

Lees verder

Samenvatting van de Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van koorts bij neutropene patiënten met kanker

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

drs. J.R. de la Court , dr. A.H.W. Bruns , dr. A.H.E. Roukens , dr. I.O. Baas , drs. K. van Steeg , drs. M.L. Toren-Wielema , dr. M. Tersmette , prof. dr. N.M.A. Blijlevens , dr. R.A.G. Huis in ’t Veld , dr. T.F.W. Wolfs , prof. dr. W.J.E. Tissing , drs. Y. Kyuchukova , dr. J. Heijmans

SAMENVATTING

Recentelijk is de Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van koorts bij neutropene patiënten met kanker (zowel kinderen als volwassenen) uitgebracht namens de SWAB (https://swab.nl/nl/febriele-neutropenie-algemene-informatie). De tekst is tot stand gekomen door een multidisciplinaire commissie met gemandateerde leden van de NVII, NVvH, NVMO, NVZA, NVMM en NVK. De aanbevelingen zijn gemaakt aan de hand van negen door de richtlijncommissie geformuleerde zoekvragen. Om tot wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te komen, zijn alle relevante klinische richtlijnen gepubliceerd sinds 2010 als bron gebruikt en aangevuld met systematische analyse van recente (2010–2020) wetenschappelijke literatuur eventueel aangevuld met ervaring-gedreven advies. Bij volwassenen wordt onderscheid gemaakt tussen hoog- en standaardrisico-chemotherapie-geïnduceerde neutropenie op basis van de verwachte neutropenieduur (>7 dagen versus ≤7 dagen). Daar waar mogelijk is onderscheid gemaakt tussen behandeling bij volwassenen en kinderen. De belangrijkste aanbevelingen zijn samengevat in Figuur 1.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):103–10)

Lees verder

Leidraad Tropische infectieuze ulcera

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

drs. E. de Booij , dr. J.E. Zeegelaar , namens de werkgroep Tropische ulcera

SAMENVATTING

De leidraad Tropische infectieuze ulcera is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, vanuit de domeingroep huidinfectieziekten. De leidraad geeft een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van ulcera bij reizigers uit de tropen. Het doel van de leidraad is het bieden van een praktische handleiding die behulpzaam is bij de diagnostiek en behandeling van ulcera bij reizigers uit de tropen.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):22–5)

Lees verder