INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw diagnose?

TvI - jaargang 18, nummer 4, november 2023

dr. G.J. Amelink , dr. I.G.J.M. de Bruin , dr. A.H.W. Bruns , dr. P.J. Haas , S. van Heerde , dr. M.P.M. Hensgens , dr. S.P.J. Muijs , prof. dr. M.C. Kruijt , dr. S.E. van Roeden , drs. D. Scheepmaker

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 31-jarige vrachtwagenchauffeur werd in het ziekenhuis opgenomen na een ernstig trauma, waarbij hij onder zijn vrachtwagen terechtgekomen en ten dele platgeperst was. Hij had zeer uitgebreid traumatisch letsel, met als belangrijkste letsels een fractuur van wervelcorpora cervicale (C) 2 en 3. Een Halo-frame werd geplaatst bij opname ter stabilisatie van de wervelkolom. Veertien dagen na plaatsen van het Halo-frame werd deze verwijderd op de operatiekamer. Bij het verwijderen van het frame werd een opvallende, diepe necrotische wond geconstateerd, waarbij sprake was van aantasting van de halsmusculatuur ten gevolge van druk door het Halo-frame

Wat is uw diagnose?

 

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(4):167–9)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 18, nummer 3, september 2023

dr. V.T. Janmaat , dr. A. Boerekamps , dr. Y.C. Schrama , dr. M. Westerman , dr. R.M. Verdijk , R. Koelewijn , dr. P. de Man , dr. M. de Mendonça Melo , dr. J.J. van Hellemond

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 42-jarige, hiv-negatieve man afkomstig uit Guinee-Bissau had recentelijk gereisd via Mali, Mauritanië, Algerije, Libië en Italië naar Nederland. Hij presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met sinds een week bestaande misselijkheid, braken en buikpijn. Uit lichamelijk onderzoek bleken geen afwijkingen, behoudens een verminderde huidturgor. De resultaten van het laboratoriumonderzoek toonden geen verhoogde inflammatieparameters.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(3):123–4)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 18, nummer 2, mei 2023

drs. L. Beugelink , drs. R.B. Fiets , dr. A.J. van Gammeren , drs. S.I.M. van Zijll Langhout-Kokke , drs. R.G. Bentvelsen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 64-jarige Surinaamse man, woonachtig in Nederland, werd gezien op de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met koorts. Zijn voorgeschiedenis vermeldde insulineafhankelijke diabetes type II, perifeer arterieel vaatlijden en een ‘living-related’ niertransplantatie in 2012 waarvoor hij prednison 1 dd 5 mg, mycofenolzuur en azathioprine gebruikte.
Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(2):73–6)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 18, nummer 1, maart 2023

drs. L.A.T.M. Vissers , dr. A. Vink , dr. P.J.A. Haas , dr. A.W.H. Bruns

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(1):30–2)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 17, nummer 6, december 2022

drs. C. Veldman , dr. A.J.J. Lammers , dr. J.W. Bouwhuis , dr. W.A. Christoffers , dr. G.H.J. Wagenvoort , dr. A.M. Hoogland , dr. J. van Ingen , dr. S. Kuipers , dr. P.H.P. Groeneveld

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 74-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met algehele malaise, vermoeidheid en koorts. In de voorgeschiedenis was zij bekend met diabetes mellitus, hyperthyroïdie, chronische nierinsufficiëntie en sarcoïdose met zowel pulmonale als cardiale betrokkenheid.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(6):237–9)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - 2022, nummer 4, september 2022

J.W. Raymakers MSc, A.Y.X. Liu , dr. J.M. van Hattem

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 55-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met verwardheid, hoofdpijn en koorts.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(4):153–4)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

dr. V. Bekker , dr. V.E.H. Wintjens , prof. dr. L.S. de Vries , dr. S.J. Steggerda

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):114–7)

Lees verder