Jaargang 7, Nummer 3, Juni 2012

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Behandeling van hiv 1-infectie met de CCR5-antagonist maraviroc

S.F.L. van Lelyveld, A.M.J. Wensing, A.I.M. Hoepelman


Evaluatie van urethritis beleid op de soa-polikliniek van de GGD Rotterdam-Rijnmond

H.M. Götz, N.M. van der Haar, M. van Westreenen, J. Adan, E.M. van der Snoek


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw Diagnose?

P.R. van Dijk, A.A.M. Franken, P.H.P. Groeneveld


RICHTLIJN

15 jaar LCI-richtlijnen infectieziektebestrijding

D.J.M.A. Beaujean, B.M.E. Gorter