Jaargang 7, Nummer 4, Augustus 2012

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Intracellulaire accumulatie van tenofovir-difosfaat bij een hiv-geïnfecteerde patiënt met het syndroom van Fanconi en osteomalacie; casereport en review van de literatuur.

M.E. Haverkort, B.W. van der Spek, P.T.A.M. Lips, W.A.T. Slieker, W. Bronsveld, R. ter Heine, A.D.R. Huitema


Stand van zaken: tekenencefalitis

D.L. Adams, M. de Mendonça Melo, P.J.J. van Genderen, O.F.J. Stenvers, P.J. Wismans


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw Diagnose?

G.E.L. van den Berk, D. Kwa, J. Peringa, W.L. Blok


PROEFSCHRIFT

Azoolresistentie bij

E. Snelders


EPINIEUWS

EPINIEUWS

P. Bijkerk