Jaargang 18, Nummer 1, Maart 2023

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

AmpC-bètalactamasen: epidemiologie, infectiepreventie en behandeling

E.P.M. den Drijver, J.J. Verweij, J.A.J.W. Kluytmans


CASUÏSTIEK

Discordantie in congenitale CMV-infectie bij tweelingen

L.H.J. van Son, J. van Hoften, A.L.E. van Arkel, C. Obihara


Keelpijn en sepsis tijdens de COVID-19-pandemie

O.A. Welleman, M.E. Nuver, D.S.Y. Ong, G. Prins, K.C. Bokhoven, S. Guillen


RICHTLIJN

Is er een rol voor het geven van profylactisch antibiotica bij ‘preterm prelabour rupture of membranes’ (PPROM)?

J.L. van der Heyden, C.J. Bax, M.M. Porath, S.M.T.A. Goossens, I.P.M. Gaugler-Senden


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw diagnose?

L.A.T.M. Vissers, A. Vink, P.J.A. Haas, A.W.H. Bruns


GEPOKT EN GEMAZELD

Duivelse polenta en heilige hosties

K. van Halem


INFECTIES ZONDER GRENZEN

Infectieziekten bij de zuiderburen

J.A. Cox