SAMENVATTING

Een infectie met het cytomegalovirus (CMV) tijdens de zwangerschap kan bij foetussen in ernstige afwijkingen resulteren. In dit artikel wordt een tweeling beschreven waarbij er bij 1 lid sprake was van een congenitale CMV (cCMV)-infectie, en bij het andere lid geen CMV-infectie kon worden aangetoond. Naar aanleiding van deze casuïstiek werd literatuur gezocht over discordante cCMV-infecties bij meerlingenzwangerschappen. Er werden 48 aangedane tweelingen en 1 drieling beschreven. Van de tweelingen was 68,8% dichoriaal, 25,0% monochoriaal. Van 6,2% van de tweelingen was de chorioniciteit niet vermeld. Bij 45,8% was sprake van discordantie van infectie. Het exacte mechanisme dat leidt tot discordantie is niet bekend. Enerzijds kunnen genetische verschillen tussen foetussen leiden tot een verschillende immunologische respons. Anderzijds zijn er aanwijzingen dat de placenta een belangrijke rol heeft als immunologische barrière.

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(1):16–21)