SAMENVATTING

‘Preterm prelabour rupture of membranes’ (PPROM) is een belangrijk probleem in de perinatologie. Het geeft een verhoogd risico op perinatale complicaties, zoals neonatale mortaliteit, morbiditeit en maternale en neonatale infecties. Voor de landelijke richtlijn is onderzocht of toediening van antibiotica aan zwangeren met PPROM met een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken het risico op deze complicaties verlaagt.

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(1):27–9)