Jaargang 14, Nummer 2, April 2019

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Hiv en cognitieve beperkingen in de kliniek: evaluatie van een stapsgewijs screeningsprotocol

J.M. Kraaijenhof


Antibiotica op de afdeling Spoedeisende Hulp

Y. van der Does, P.P.M. Rood, M. Limper, K. Tong Minh, S.C.E. Schuit, C.R.B. Ramakers, P. Patka, E.C.M. van Gorp


CASUÏSTIEK

Congenitale levercyste geïnfecteerd met na een reis naar Turkije

G.M. Hazelaar, B.W.M. Spanier, J.E. Gisolf, R.W. Bosboom, R.J. Hassing


RICHTLIJN

Toelichting bij het herziene LCI-draaiboek Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers

M. Vonk, namens de werkgroep Asielzoekers en infectieziekten


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw diagnose?

F. van Houwelingen, R.G. Saunier, E.A. bij de Vaate


INFECTIES ZONDER GRENZEN

Driemaal is scheepsrecht

R. van der Pluijm


GEPOKT EN GEMAZELD

Een besmette ooievaar

M.C.T.T. Gramberg


EPINIEUWS

Epinieuws

S. Mooij