SAMENVATTING

Voor volledige genezing van een infectie met Plasmodium vivax moet naast chloroquine een behandeling met een 8-aminoquinoline worden gegeven om de latent aanwezige hypnozoïeten te doden. Tot voor kort was hiervoor alleen primaquine beschikbaar. Recentelijk zijn 2 studies verschenen over het nieuwe 8-aminoquinoline tafenoquine, waarvan een eenmalige gift volstaat. Het grote voordeel van dit middel is de lange halfwaardetijd, maar dit brengt ook een belangrijke beperking met zich mee.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(2):77-8)