SAMENVATTING

Neurocognitieve stoornissen zijn een frequent voorkomende comorbiditeit onder de steeds ouder wordende hiv-patiënten. Ondanks het gebrek aan hiv-specifieke behandelopties van deze stoornissen, wordt screening op neurocognitieve stoornissen aanbevolen. In het UMC Utrecht wordt dit bij hiv-patiënten jaarlijks uitgevoerd met de Montreal cognitive assessment en de HIV dementia scale. Een retrospectieve cohortstudie is uitgevoerd om deze screening en het bijbehorende vervolgprotocol te evalueren. Patiënten met een afwijkende screeningstest en/of die subjectieve klachten meldden, werden met behulp van het protocol verder onderzocht. In totaal zijn 286 patiënten gescreend, hiervan hadden 144 patiënten (50%) een afwijkend screeningsresultaat. Het protocol, dat 4 stappen heeft, leverde bij 59% van de patiënten een detecteerbare onderliggende oorzaak op en bij 21% een verwijzing voor verdere behandeling. Het onderzoek toont aan dat cognitieve screening met daaropvolgend een gestandaardiseerd protocol kan dienen als klinisch relevante aanpak voor de detectie en verdere evaluatie van neurocognitieve stoornissen.

(TIJDSCHR INFECT 2019;14(2):47-53)