Jaargang 12, Nummer 5, Oktober 2017

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

De toekomst van hiv-vaccinonderzoek; wat zijn de meest veelbelovende nieuwe strategieen?

M.M. van Haaren, M.J. van Gils


ESBL, in alle hoeken

A.P. van Dam


Import en verspreiding van ‘extended’- spectrum betalactamase-producerende Enterobacteriaceae door internationale reizigers (COMBAT-studie): een prospectieve, multicenter cohort-studie

M.S. Arcilla, J.M. van Hattem, M.R. Haverkate, M.C.J. Bootsma, P.J.J. van Genderen, A. Goorhuis, M.P. Grobusch, A.M. Oude Lashof, N. Molhoek, C. Schultsz, E.E. Stobberingh, H.A. Verbrugh, M.D. de Jong, D.C. Melles, J. Penders


CASUÏSTIEK

Rhino-orbitale mucormycose bij een jonge vrouw met diabetes mellitus

S. Boerma, R.A.G. Huis in ’t Veld, J.C. Dutilh, J. Bouwhuis, A.B. Rinia, Th.L. Ponsioen, J. te Rijdt


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw diagnose?

M. Heldens, C.M. Swanink, R.S. van der Post, R.J. Hassing


GEPOKT EN GEMAZELD

Rabiës: van waanzin tot aanzien

M. Gompelman


EPINIEUWS

Epinieuws

E. Fanoy