Jaargang 11, Nummer 6, December 2016

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Pre-expositieprofylaxe (PrEP) voor preventie van hiv-infectie: op weg naar implementatie

E. Hoornenborg, H.J.C. de Vries, M. F. Schim van der Loeff, U. Davidovich, R.A. Achterbergh, M. Prins, namens AMPrEP in het H-TEAM


plaag uit het verleden of een nog reële bedreiging?

M. Goeijenbier, W. de Jong, J.F.P. Wagenaar, P.J. Wismans, L. Slobbe


CASUÏSTIEK

Een acute nierinsufficiëntie bij een acute hepatitis E-virusinfectie: causaal verband of coïncidentie?

N.E. van der Sligte, D.A. Hesselink, A.A. van der Eijk, R.A. de Man


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw diagnose?

A.J. van Tienhoven, T.P. Tan, J. Veenstra


GEPOKT EN GEMAZELD

Hoe de wereld seroconverteerde

M. Bierhoff


EPINIEUWS

EPINIEUWS

P. Bijkerk