Jaargang 9, Nummer 6, December 2014

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Epidemiologie van tuberculose bij gebruik van tumornecrosefactor-alfa blokkerende geneesmiddelen in Nederland, 2005–2011

S.T. Keizer, C.G.M Erkens, N.A.H. van Hest, S. van den Hof, G. de Vries


Valkuilen van tuberculose tijdens tumornecrosefactor-alfa blokkerende therapie

N.A.H. van Hest, M. Bakker, S.T. Keizer, E. van der Wall, E.M. Huisman, G. de Vries


CASUÏSTIEK

Postoperatieve wondinfecties met na orthopedische chirurgie: twee casussen met aandacht voor epidemiologisch onderzoek

S. Jonckheere, A.M.A.I. Boel, T. De Beer, L. Delbrassinne, K.M. Van Vaerenbergh, H.R. De Beenhouwer


Viscerale leishmaniasis in een niet-endemisch gebied

M.R. Ramos, J.E. Arends, S. Munster, P.M. Ellerbroek, A.I. Hoepelman


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw diagnose?

L.L. Reubsaet, J.H. de Boer, J.D.F. de Groot-Mijnes