Jaargang 16, Nummer 5, Oktober 2021

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Nieuwe antibiotica: regeren is vooruitzien

M.G.J. de Boer


Nieuwe antibiotica werkzaam tegen multiresistente gramnegatieve bacteriën

L.M.L. Dix, M. van Westreenen, H.I. Bax, N.J. Verkaik, E. Yusuf


Immuungemedieerde neuropathieën en de veiligheid van vaccinaties – een terugkerende vraag

A.E. Baars, L.W.G. Luijten, B.C. Jacobs, P.A. van Doorn


Het Guillain-Barré-syndroom na COVID-19-infectie en -vaccinatie: is het toeval?

R.A. Lambrechts, H.J. van der Horn, J. Janssen, B. Jacobs


CASUÏSTIEK

Viscerale leishmaniasis presenterend als hemofagocytaire lymfohistiocytose

A.M. Jonkers, O. Visser, G.H.J. Wagenvoort, A. Gerrits


INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw diagnose?

L. van Zuuk, N. Posthuma


INFECTIES ZONDER GRENZEN

Daktari tropiki in Tanzania

R. Jager


EPINIEUWS

Epinieuws

C.F.H. Raven