RICHTLIJN

Samenvatting van de LCI-richtlijn norovirusinfectie (calicivirusinfectie)

TvI - jaargang 12, nummer 1, februari 2017

dr. A.H.E. Roukens

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(1):25-6)

Lees verder

Toelichting bij de nieuwe samenvattingskaart 2014/2015

TvI - jaargang 9, nummer 1, februari 2014

prof. dr. H.J.C. de Vries , dr. G.J.J. van Doornum

(Tijdschr Infect 2014;9(1):9-11)

Lees verder

Urineweginfectie bij kinderen: twee richtlijnen beantwoorden uw vragen

TvI - jaargang 8, nummer 5, oktober 2013

dr. K.J. van Aerde , dr. F.A.P. Horuz-Engels , dr. C.M.L. van Dael , dr. G.Th.J. van Well

Samenvatting

In 2010 bracht de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde de multidisciplinaire Richtlijn Urineweginfecties bij kinderen uit. In 2013 is de standaard Urineweginfecties van het Nederlands Huisartsen Genootschap gepubliceerd. Beide richtlijnen geven antwoord op de klinische vragen die leven bij behandelaars, onder andere hoe urine voor diagnostiek afgenomen moet worden en hoe de behandeling en follow-up van urineweginfecties er uit moet zien. In dit artikel geven wij een overzicht van deze vragen en een korte samenvatting van de antwoorden. De richtlijnen lijken redelijk op elkaar aan te sluiten. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen, die hieronder besproken worden.

(Tijdschr Infect 2013;8(5):155-159)

Lees verder

15 jaar LCI-richtlijnen infectieziektebestrijding

TvI - jaargang 7, nummer 3, juni 2012

dr. D.J.M.A. Beaujean , B.M.E. Gorter

Samenvatting

In januari 2011 verscheen de zesde editie van de Richtlijnen Infectieziektebestrijding. Aan de totstandkoming van de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is in de loop der jaren veel veranderd. Het primaire doel is echter al vijftien jaar hetzelfde: de infectiebestrijding in het veld ondersteunen bij het dagelijks handelen in de praktijk. Deze verzameling richtlijnen is inmiddels vrijwel compleet, maar allerminst een star geheel. De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding streeft naar levende richtlijnen op basis van vragen en aanvullingen uit de praktijk. Eind 2011 is een bewerking van de de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding-richtlijnen voor gebruik in Vlaanderen verschenen: Richtlijnen Infectieziektebestrijding Vlaanderen.

(Tijdschr Infect 2012;7:109-13)

Lees verder