RICHTLIJN

Toelichting bij de update 2019 van de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen

TvI - jaargang 14, nummer 3, juni 2019

prof. dr. H.J.C. de Vries , dr. A.P. van Dam , namens de werkgroep Seksueel overdraagbare aandoeningen

(TIJDSCHR INFECT 2019;14(3):109-10)

Lees verder

Toelichting bij het herziene LCI-draaiboek Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers

TvI - jaargang 14, nummer 2, april 2019

M. Vonk , namens de werkgroep Asielzoekers en infectieziekten

SAMENVATTING

Met de komst van grote aantallen asielzoekers naar West-Europa in korte tijd en hun bijzondere leefsituatie, ontstaan nieuwe risicosituaties op het gebied van infectieziektebestrijding. De gebruikelijke protocollen en richtlijnen voldoen in deze omstandigheden soms niet, waardoor betrokken artsen hier met goede reden van af kunnen wijken. In de afgelopen jaren zijn door diverse organisaties en op verschillende plekken ervaringen opgedaan die (in)direct zijn gerelateerd aan de infectieziektebestrijding enerzijds en de specifieke omstandigheden en problemen bij asielzoekers anderzijds. Het LCI-draaiboek Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers bundelt deze ervaringen.

TIJDSCHR INFECT 2019;14(2):63-4)

Lees verder

LCI-richtlijnen Vaccinaties op maat

TvI - jaargang 14, nummer 1, februari 2019

J.G.M. Hoefnagel , drs. N. Nutma

SAMENVATTING

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft de afgelopen 3 jaar 9 richtlijnen gepubliceerd over extra vaccinaties op maat. Het betreft vaccinaties tegen humaan papillomavirus, kinkhoest, meningokokken typen A, C, W, Y en B, pneumokokken, rotavirus, waterpokken en gordelroos. Deze richtlijnen bespreken op structurele wijze het vaccin, de indicaties en contra-indicaties, de effectiviteit, bijwerkingen, het doseringsschema en de beschermingsduur. Dit artikel geeft een overzicht en een samenvatting van deze richtlijnen.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(1):20-4)

Lees verder

Samenvatting van de NIV-richtlijn Diabetische voet met focus op diabetische voetinfecties

TvI - jaargang 13, nummer 6, december 2018

dr. I.M.G. Hageman , dr. E.J.G. Peters

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(6):201-5)

Lees verder

Samenvatting SWAB-richtlijn Management van invasieve schimmelinfecties: onderdeel Invasieve aspergillose

TvI - jaargang 13, nummer 5, oktober 2018

dr. A.M.L. Oude Lashof , namens de SWAB-richtlijn commissie Invasieve Schimmelinfecties*

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(5):161-4)

Lees verder

Toelichting bij de nieuwe samenvattingskaart 2018 Diagnostiek en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen

TvI - jaargang 12, nummer 6, december 2017

prof. dr. H.J.C. de Vries , dr. A.P. van Dam , namens de werkgroep Seksueel overdraagbare aandoeningen

Lees verder

Samenvatting van de LCI-richtlijn gordelroosvaccinatie volwassenen

TvI - jaargang 12, nummer 3, juni 2017

dr. M.L. Grijsen , dr. D.J.C. Komen

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(3):99-100)

Lees verder