INFECTIEZIEKTEN IN BEELD

Uw diagnose?

TvI - jaargang 16, nummer 6, december 2021

drs. L.C. van der Wekken-Pas , drs. B.J. van Welzen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een 73-jarige man werd vanwege acuut ontstane dyspnoe opgenomen op de afdeling Cardiologie. Zijn voorgeschiedenis vermeldde milde mitralis-insufficiëntie en tot nog toe onverklaarde diarree en gewichtsverlies in het afgelopen jaar.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(5):232–3)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 16, nummer 5, oktober 2021

drs. L. van Zuuk , dr. N. Posthuma

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 71-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp, omdat ze sinds 3 dagen toenemend benauwd was. De patiënte was bekend met een T4N2M1-mammacarcinoom, waarvoor ze tot 18 dagen eerder 3 neo-adjuvante chemotherapiekuren kreeg.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(5):189)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 16, nummer 4, september 2021

dr. M.L. Grijsen , drs. L.J. Secker , dr. A.P.M. Lavrijsen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus waar een 2-jarig meisje met een blanco voorgeschiedenis door de huisarts werd doorverwezen naar de dermatoloog vanwege een sinds 2 weken bestaande blaarachtige huidafwijking aan de rechterduim.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2021:16(4):144-6)

Lees verder