Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 64-jarige Surinaamse man, woonachtig in Nederland, werd gezien op de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met koorts. Zijn voorgeschiedenis vermeldde insulineafhankelijke diabetes type II, perifeer arterieel vaatlijden en een ‘living-related’ niertransplantatie in 2012 waarvoor hij prednison 1 dd 5 mg, mycofenolzuur en azathioprine gebruikte.
Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(2):73–6)