Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 48-jarige man presenteerde zich bij het ziekenhuis voor een second opinion in verband met toenemende abdominale klachten en misselijkheid, bij een progressief vergrote milt.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(5):194–6)