Standaard testen op hiv en hepatitis B en C op Spoedeisende Hulp zinvol?

oktober 2023 EACS 2023 Marleen Huijsmans
Ann Sullivan, MD

Op Wereld AIDS Dag 2021 zegde de Britse regering £20 miljoen toe om patiënten standaard te testen op hiv op de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) in steden met een zeer hoge prevalentie van hiv-infecties. Tijdens EACS 2023 presenteerde Ann Sullivan, MD (Chelsea and Westminster NHS Foundation Trust, Londen, VK) de resultaten van een onderzoek naar het nut van een dergelijk opt-outsysteem.

De investering van de Britse regering was onderdeel van haar missie om in 2030 het aantal nieuwe hiv-infecties en hiv-gerelateerde sterfgevallen te reduceren tot nul. Londen, Brighton, Manchester en Blackpool zijn steden met een zeer hoge prevalentie van hiv-infecties, namelijk meer dan 5 per 1.000 inwoners. Het doel van de huidige studie was om een opt-outsysteem op de SEH-afdelingen in deze steden in te zetten als vangnet om nieuwe diagnoses te kunnen stellen voor hiv, hepatitis B en hepatitis C en daarnaast mensen met bestaande diagnoses door te verwijzen naar de juiste zorgverleners.

Studieopzet

Vanaf april 2022 werd aan 34 SEH-afdelingen in Londen, Brighton, Manchester en Blackpool gevraagd om het opt-outsysteem voor hiv- en hepatitis B- en C-testen te implementeren. Dit systeem hield in dat het bloed van alle volwassen patiënten bij wie bloed was afgenomen op de SEH standaard werd getest op hiv en het hepatitis B- en C-virus, tenzij zij expliciet weigerden. In dat geval werden de tests niet uitgevoerd of de uitslagen ervan verwijderd. Toegankelijke informatie over het testbeleid werd in meerdere talen getoond op posters en met QR-codes op de SEH-afdelingen. Positieve testuitslagen werden doorgestuurd naar hierin gespecialiseerde afdelingen en patiënten met een positieve uitslag werden doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Belangrijke uitkomstmaten waren het aantal nieuwe diagnoses, het aantal reeds bekende diagnoses en het percentage patiënten dat doorverwezen werd naar een zorgverlener.

Resultaten

In maart 2023 was het opt-outsysteem voor hiv-testen ingevoerd op SEH-afdelingen en dat voor hepatitis B- en C-testen op respectievelijk 19 en 25 SEH-afdelingen. In de periode 1 april 2022-31 maart 2023 werd bij 1.389.238 volwassen patiënten die de SEH bezochten bloed afgenomen. In totaal werden 857.111 hiv-testen, 366.722 hepatitis B-testen en 473.723 hepatitis C-testen uitgevoerd. De gemiddelde testdeelname was 62% voor hiv, 26% voor hepatitis B en 34% voor hepatitis C.

Dankzij het opt-outsysteem werden 2.002 nieuwe diagnoses gesteld, waarvan 341 hiv-infecties, 1.143 hepatitis B-infecties en 499 hepatitis C-infecties. Van de patiënten met een nieuwe hiv-diagnose werd 79% doorverwezen naar een zorgverlener. Bij patiënten met een nieuwe hepatitis C-diagnose was dit 51% en voor patiënten met een nieuwe hepatitis B-diagnose waren deze data niet beschikbaar.

Er werden 473 patiënten geïdentificeerd die eerder waren gediagnosticeerd met een hiv-infectie of hepatitis B of C, maar in het kader van die diagnose nog geen zorg kregen: 208 patiënten met een hiv-infectie, 180 patiënten met hepatitis B en 99 patiënten met hepatitis C. Van de patiënten met een hiv-infectie of hepatitis C werd respectievelijk 35 en 61% alsnog doorverwezen naar een zorgverlener.

Conclusie

De huidige studie toont aan dat een opt-outsysteem voor hiv- en hepatitis B- en C-testen op op SEH-afdelingen een effectieve manier is om nieuwe diagnoses te stellen en patiënten door te verwijzen naar de juiste zorgverlener. Daarnaast zorgde het opt-outsysteem ervoor dat patiënten die eerder waren gediagnosticeerd met een hiv-infectie of hepatitis B of C, maar in het kader van die diagnose nog geen zorg kregen, alsnog verwezen werden naar een zorgverlener.

Referentie

Sullivan A, et al. Opt out blood borne virus (BBV) testing in 33 emergency departments (EDs) in areas of high and extremely high HIV prevalence in England. Gepresenteerd tijdens EACS 2023; abstract PS12.O1.