Nieuw hiv-medicijn lenacapavir hoeft slechts twee maal per jaar geïnjecteerd te worden

augustus 2021 Farmanieuws Willem van Altena
A glass ampoule with a clear liquid is on the table with a syringe. Syringe next to the ampoule.

Een nieuw type hiv-medicijn, dat twee keer per jaar toegediend wordt in de vorm van een subcutane injectie. Dat is in een notendop het nieuws achter lenacapavir, dat in juli werd gepresenteerd tijdens de IAS2021 conferentie.

Lenacapavir (LEN, voorheen GS-6207) is een capsideremmer. Capsideremmers zijn een nieuwe klasse hiv-medicatie. Lenacapavir geldt als het meest langwerkende middel, met twee injecties per jaar. Andere langwerkende middelen zijn rilpivirine en cabotegravir, die al zijn goedgekeurd, maar die meer injecties per jaar vereisen dan lenacapavir.

CALIBRATE

In een klinische fase 2-studie, genaamd CALIBRATE, werd onderzocht of lenacapavir twee keer per jaar toegediend kan worden als hiv-medicatie. Het middel wordt niet ingezet als monotherapie, maar wordt gecombineerd met een andere middel, dat doorgaans dagelijks in pilvorm ingenomen moet worden. Aan de CALIBRATE-studie deden 182 mensen mee die niet eerder hiv-medicijnen voorgeschreven hadden gekregen. De gemiddelde leeftijd was 29 jaar en 7% was vrouw. Van de deelnemers had 15% een hoge viral load (100.000 of hoger).

Implantaat

De werking van lenacapavir werd op verschillende manieren onderzocht. Een groep van 52 mensen kreeg lenacapavir als dagelijkse pil samen met emtricitabine/tenofoviralafenamide (TAF). De grootste groep van 105 mensen kreeg injecties met lenacapavir en slikte er emtricitabine/TAF naast. Een groep van 25 personen kreeg dagelijks bictegravir en emtricitabine/TAF, maar geen lenacapavir. Van de groep van 105 kreeg iedereen de tweede injectie 28 weken na de eerste. Na de tweede dosis lenacapavir werd de groep gesplitst: TAF als pil, 53 mensen kregen bictegravir als pil. Zowel TAF als bictegravir zijn wat de onderzoekers niet de ideale combinatie met lenacapavir. Er wordt gezocht naar een middel dat net zo lang werkt, zodat het dagelijks pillen innemen tot het verleden behoort. Er wordt onderzoek gedaan naar een implantaat met islatatravir, dat een jaar kan blijven zitten. Hiernaast wordt er onderzoek gedaan naar meer langwerkende middelen.

CAPELLA

Ook resultaten van fase 3 van de CAPELLA studie werden gepresenteerd tijdens het IAS2021 congres. Het middel is in 72 mensen onderzocht met een multiresistent virus. Bij deze mensen lukte het niet om met gewone hiv-medicatie om een onmeetbaar virus te bereiken. De gemiddelde leeftijd was 52 en 25% was vrouw. Deelnemers hadden gemiddeld 24 jaar hiv.

36 deelnemers kregen lenacapavir als pil of een placebopil naast de hiv-medicatie die ze al slikten. Bij 88% van de mensen die lenacapavir kregen daalde de viral load flink, en bij 17% van de groep die een placebopil kregen daalde ook de viral load flink. Daarnaast kregen 36 andere deelnemers elke zes maanden een injectie met lenacapavir, naast de hiv-medicatie die ze al slikten. Bij 81% van de deelnemers in de studie zorgde een injectie met lenacapavir ervoor dat de viral load onmeetbaar was. Het middel kan dus een uitkomst zijn voor mensen met een multiresistent virus, waarbij het met andere hiv-medicatie niet lukt om het virus te onderdrukken. De bijwerkingen waren vergelijkbaar met andere hiv-medicatie in de vorm van een injectie.

Referenties

Gupta S et al. Long-acting subcutaneous lenacapavir dosed every 6 months as part of a combination regimen in treatment-naïve people with HIV: interim 16-week results of a randomized, open-label, phase 2 induction-maintenance study (CALIBRATE). 11th IAS Conference on HIV Science, abstract no OALB0302, 2021.

Molina J-M et al. Efficacy and safety of long-acting subcutaneous lenacapavir in phase 2/3 in heavily treatment-experienced people with HIV: week 26 results (CAPELLA study). 11th IAS Conference on HIV Science, abstract OALX01LB02, 2021.