Resultaten van de DELIVER-studie: veiligheid van dapivirine vaginale ring en orale PrEP tijdens zwangerschap

februari 2023 CROI 2023 Marleen Huijsmans
Pregnant women and doctors check the symptoms.

Dr. Katherine E. Bunge, MD
University of Pittsburgh
Pittsburgh, Verenigde Staten

Zwangere vrouwen hebben een drie keer hoger risico op een hiv-besmetting per seksuele handeling vergeleken met niet zwangere personen. In eerder onderzoek bij niet zwangere vrouwen is aangetoond dat dagelijkse orale toediening van tenofovir disoproxil fumaraat/emtricitabine (TDF/FTC) en het maandelijkse gebruik van de dapivirine vaginale ring (DVR) het hiv-risico verlagen met een goed te verdragen bijwerkingenprofiel. Tijdens CROI 2023 presenteerde dr. Katherine Bunge, MD (University of Pittsburgh, Pittsburgh, Verenigde Staten) de resultaten van de fase III-studie DELIVER over de bijwerkingen bij het gebruik van DVR en TDF/FTC tijdens de zwangerschap.

Traditionele benaderingen om de veiligheid van geneesmiddelen bij zwangere vrouwen te onderzoeken schieten te kort. In fase III-studies is zwangerschap veelal een exclusiecriterium, waardoor er weinig data beschikbaar komen over deze subgroep. Post-market monitoring is minder goed gestandaardiseerd en zorgt voor substantiële vertragingen in de analyse. De fase IIIb-studie MTN-042/DELIVER is specifiek ontworpen voor de zwangere populatie om de veiligheid van DVR en TDF/FTC in deze groep te onderzoeken. Het DELIVER-protocol is samengesteld in nauwe samenwerking met een brede groep van belanghebbenden uit elk van de landen waar de deelnemende centra gevestigd zijn.

STUDIEOPZET

Deelnemers uit Malawi, Zuid-Afrika, Uganda en Zimbabwe werden 2:1 gerandomiseerd naar maandelijkse DVR of een dagelijkse orale toediening van TDF/FTC. Geïncludeerde deelnemers waren 18-40 jaar oud, hadden een enkelvoudige zwangerschap en hadden geen geschiedenis van zwangerschapscomplicaties. De zwangerschapsduur werd bevestigd door middel van echografie. 

Deelnemers in cohort 1 startten met het gebruik van DVR of TDF/FTC bij een zwangerschapsduur van 36-37 weken. In cohort 2 werd het gebruik gestart bij een zwangerschapsduur van 30-35 weken. De studie werd stapsgewijs uitgerold waarbij het cohort met een langere zwangerschapsduur als eerste onderzocht werd. Alle deelnemers zetten het gebruik van DVR of TDF/FTC voort tot aan de bevalling of bij het bereiken van een zwangerschapsduur van 41 weken.

Zwangerschapsuitkomsten en complicaties werden gerapporteerd tot aan 6 weken postpartum. De uitkomsten werden vergeleken met de lokale standaard die werd bepaald door middel van een systematische prospectieve review (protocol MTN-042B).2 De studie werd korttijdig onderbroken vanwege de COVID-19-pandemie.

RESULTATEN

In totaal werden 150 deelnemers geïncludeerd in cohort 1 (101 in de DVR-groep en 49 in de TDF/FTC-groep). In cohort 2 werden 157 deelnemers geïncludeerd (106 in de DVR-groep en 51 in de TDF/FTC-groep). De demografische en klinische kenmerken waren vergelijkbaar tussen de studiegroepen en cohorten. In cohort 1 werd in de TDF/FTC-groep 1 doodgeboorte en 1 geval van neonatale sterfte gemeld. In cohort 2 werd in de DVR-groep 1 doodgeboorte en 1 geval van neonatale sterfte gemeld. De prevalentie van premature geboorte was 2% in cohort 1 en 6% in cohort 2. In beide cohorten waren zwangerschapscomplicaties zeldzaam en niet anders dan de lokale standaard. Er werden geen gevallen van hiv-seroconversie of maternale sterfte gemeld in beide cohorten.

CONCLUSIE

DELIVER is de eerste studie naar langdurige hiv-preventiemiddelen bij zwangere vrouwen. Zwangerschapscomplicaties en slechte zwangerschapsuitkomsten zijn zeldzaam onder vrouwen die DVR en TDF/FTC gebruiken in het derde trimester van de zwangerschap. De uitkomsten zijn vergelijkbaar met de lokale standaard. De data ondersteunen de plannen om het onderzoek voort te zetten in een derde cohort van vrouwen in een eerder stadium van de zwangerschap. Daarnaast biedt de DELIVER-studie een breder perspectief voor het opzetten en uitvoeren van prospectieve veiligheidsstudies bij zwangere vrouwen. 

REFERENTIES

  1. Bunge KE, et al. DELIVER: A safety study of a dapivirine vaginal ring and oral PReP during pregnancy. Gepresenteerd tijdens CROI 2023; abstract 127.
  2. Balkus JE, Neradilek M, Fairlie L, et al. Assessing pregnancy and neonatal outcomes in Malawi, South Africa, Uganda, and Zimbabwe: Results from a systematic chart review. PLoS One. 2021;16(3)).16(3):e0248423.