Mogelijke associatie tussen incidentele hoge bloeddruk en virale lading bij mensen met hiv

november 2022 Wetenschap Diede Smeets
PD_08_12_12.tif

Infectie met hiv leidt tot metabolische veranderingen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van hart- en vaatzieken, maar het is onduidelijk of hiv het risico op diabetes en hypertensie verhoogt. Het vergaren van meer kennis over de relatie tussen hiv-specifieke factoren en risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten zou kunnen helpen bij de preventie van hart- en vaatzieken bij mensen met hiv (‘people with HIV’, PWH).

Een recente studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Hypertension rapporteert over de resultaten van een onderzoek naar de associatie tussen de lange-termijn cumulatieve virale lading en het risico op diabetes en hypertensie bij PWH. Door middel van analyse van digitale patiëntendossiers van PWH behandeld in twee verschillende zorginstituten (Northwestern Medicine en Howard Brown Health Care, Chicago, Verenigde Staten) werden deze associaties onderzocht.

Associaties met diabetes of hypertensie

Van de 7628 PWH zonder diabetes op baseline werd bij 230 (3,0%) incidentele diabetes vastgesteld en hypertensie werd geobserveerd bij 496 (6,7%) van de 7450 PWH zonder hypertensie op baseline. Analyse van de gecombineerde data uit beide onderzoekscentra leidde tot de vondst van een directe associatie tussen de virale lading, gemeten als zijnde het viremia-kopie-jaar, en incidentele hypertensie (hazardratio (HR) 1,20 [95%-BI]: 1,14-1,26) maar niet tussen virale lading en diabetes (HR 1,03 [95%-BI]: 0,96-1,10).

Verschillen per zorginstelling

Uit subanalyses per zorginstituut bleek dat de resultaten niet altijd consistent waren tussen de twee onderzoekscentra. Een significante associatie tussen virale lading en hypertensie werd gedemonstreerd in de analyse van de data uit Northwestern Medicine (hazardratio 1,29 [95%-BI]: 1,08-1,32). De data van de patiënten in Howard Brown Health Care vertoonde een associatie tussen psychische stoornissen en het risico op diabetes en hypertensie bij PWH. Daarnaast werd in beide onderzoekscentra een associatie gevonden tussen sociale deprivatie en het risico op het ontwikkelen van diabetes en hypertensie.

Daarmee concludeerden de onderzoekers dat de cumulatieve virale lading mogelijk geassocieerd is met incidentele hypertensie bij mensen met hiv. Associaties tussen hiv-controle en risicofactoren betrokken bij hart- en vaatziekten bij mensen met hiv zouden echter kunnen verschillen tussen zorginstellingen of gezondheidszorgsystemen. Om deze resultaten te bevestigen zullen grotere studies moeten worden uitgevoerd waarbij patiënten uit meer verschillende zorginstellingen worden gerekruteerd.   

Referentie

Rivera AS, Rusie L, Plank M, et al. Association of cumulative viral load with the incidence of hypertension and diabetes in people with HIV. Hypertension 2022;79:e135-42.