Langetermijn therapietrouw en hiv-incidentie bij cis-gender vrouwen die F/TDF gebruiken als PrEP

februari 2023 CROI 2023 Marleen Huijsmans
closeup of a young caucasian man with a simulated PrEP pill in his hand

Prof. dr. Jeanne Marrazzo, MD
University of Alabama at Birmingham,
Birmingham, Verenigde Staten

Dagelijkse orale inname van emtricitabine/tenofovir disoproxil fumaraat (F/TDF) als hiv-pre-expositie profylaxe (PrEP) werd in 2012 door de FDA goedgekeurd voor volwassenen en in 2018 voor adolescenten. F/TDF zorgt voor een substantiële afname in de acquisitie van hiv. In de subgroep van cis-gender vrouwen bestaan zorgen over de effectiviteit en de mate van therapietrouw. Prof. dr. Jeanne Marrazzo, MD (University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Verenigde Staten) presenteerde tijdens CROI 2023 de resultaten van een grootschalige en internationale studie naar de mate van therapietrouw en hiv-incidentie bij meer dan 6.000 vrouwen die F/TDF gebruikten gedurende 8 jaar follow-up.

STUDIEOPZET

Deze internationale samengestelde analyse bevat data van cis-gender vrouwen die bij de start van de studie en de follow-ups F/TDF gebruikten als PrEP. De vrouwen namen deel aan 11 projecten in 6 verschillende landen tussen november 2012 en december 2020. De dataset bevat demografische informatie over de deelnemers, informatie over de mate van therapietrouw en de hiv-1 status. De objectieve mate van therapietrouw op lange termijn werd bepaald door middel van metingen van tenofovir-difosfaat (‘tenofovir-diphosphate’, TFV-DP) in droge bloedvlekken en op korte termijn door middel van TFV-metingen in het plasma. Daarnaast werden subjectieve data verzameld uit elektronische pillendozen, het tellen van pillen en zelf-gemelde inname.

Een ‘group-based trajectory adherence modelling’ methode werd gebruikt om de therapietrouw en uitkomsten te analyseren gedurende een periode van 8 jaar. De deelnemers werden op basis van therapietrouw ingedeeld in 4 groepen: hoog stabiel, gemiddeld stabiel, gemiddeld dalend en consistent laag. Een multinomiale logistische regressie aangepast aan de studieclusters werd gebruikt om de oddsratio (OR) van de therapietrouw te bepalen. Poisson-regressie werd toegepast om de hiv-incidentie (‘incidence rates’, IR) per 100 levensjaren te berekenen.

RESULTATEN

In totaal werden 6.296 vrouwen in de studie geïncludeerd met een mediane leeftijd van 25 jaar bij de start van het PrEP-gebruik. De mediane follow-upduur was 0,7 jaar (spreiding: 0,01-1,89 jaar). Van de deelnemers kwam 78% uit Afrika en 21% uit India, 51% was getrouwd en 44% had 1 of meer kinderen. In totaal was 21% van de deelnemers commercieel sekswerker.

Gedurende de studie raakten 32 vrouwen met hiv besmet met een IR van 0,72 per 100 levensjaren (95%-BI: 0,51-1,01). Een lagere leeftijd was geassocieerd met een hogere hiv IR. Een numeriek hogere hiv IR werd vastgesteld bij nullipara en getrouwde vrouwen. De associatie tussen de huwelijks- en nulliparastatus en hiv IR hield geen stand, nadat gecorrigeerd werd voor de leeftijd, maar de hiv IR was bij getrouwde vrouwen en nullipara wel hoger dan bij ongetrouwde vrouwen en vrouwen met kinderen. 

Van 2.955 vrouwen was data over de therapietrouw beschikbaar. De objectieve metingen van therapietrouw lieten een lagere mate van therapietrouw zien dan de subjectieve metingen. Op basis van de ‘group-based trajectory adherence modelling’-methode werden de vrouwen ingedeeld in 4 groepen op basis van de longitudinale mate van therapietrouw: 17% (n=498) hoog en stabiel, 22% (n=658) gemiddeld en stabiel, 39% (n=1.166) gemiddeld en afnemend en 21% (n=632) consistent laag. Vrouwen ouder dan 25 waren vaker therapietrouw dan vrouwen jonger dan 18 (OR [95%-BI]: 2,28 [1,35−3,85]).

In de subgroep van vrouwen met hoge en stabiele mate van therapietrouw werden geen nieuwe hiv-infecties geregistreerd. De hiv IR’s in de overige groepen waren 0,13 (95%-BI: [0,02−0,92]), 0,49 (95%-BI: [0,22−1,1]) en 1,27 (95%-BI: [0,53−3,04]) bij respectievelijk gemiddeld stabiele, gemiddeld afnemende en consistent lage therapietrouw.

CONCLUSIE

Deze samengestelde analyse van F/TDF-gebruik is het grootste onderzoek naar de therapietrouw en hiv-incidentie van cis-gender vrouwen die PrEP gebruiken. De resultaten laten zien dat F/TDF als PrEP bij een hoge mate van therapietrouw zeer effectief is in het voorkomen van nieuwe hiv-infecties. Inspanningen om de therapietrouw te verhogen zijn van cruciaal belang om de effectiviteit van PrEP bij vrouwen te maximaliseren.

Referentie

Marrazzo J, et al. 8+ Years Pooled Analysis: Adherence And HIV Incidence In 6000 Women On F/TDF for PrEP. Gepresenteerd tijdens CROI 2023; abstract 163.