TRENDS IN TRIALS

TURN-COVID: Nederlandse cohortstudie ter evaluatie van het gebruik van neutraliserende monoklonale antilichamen en andere antivirale middelen tegen SARS-CoV-2

TvI - 2022, nummer 4, september 2022

dr. E. Birnie , namens de TURN-COVID-studiegroep

SAMENVATTING

Nieuwe antivirale middelen kunnen een keerpunt zijn bij de preventie en behandeling van patiënten met COVID-19. Verschillende gerandomiseerde klinische fase III-studies laten zien dat een gift neutraliserende monoklonale SARS-CoV-2-antilichamen het relatieve risico op ziekenhuisopname en/of overlijden met 70–85% kan verminderen bij seronegatieve patiënten met SARS-CoV-2-infectie, mits vroeg gegeven in het ziekteproces. Deze geneesmiddelen werden ook ingezet bij seronegatieve hoogrisicopatiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast wordt gerapporteerd dat orale antivirale middelen, zoals molnupiravir en nirmatrelvir/ritonavir, het risico op ziekenhuisopname en/of overlijden met 39–89% zouden verminderen. Deze ontwikkelingen zijn potentiële doorbraken in de behandeling van een SARS-CoV-2-infectie, voornamelijk voor immuungecompromitteerde patiënten die een verminderde of geen humorale respons hebben na COVID-19-vaccinatie. Naast vaccinatiegraad zullen de komst van nieuwe SARSCoV-2-mutanten zoals omikron en logistieke zaken belangrijke determinanten zijn van het klinische effect in de dagelijkse praktijk. Het doel van de TURN-COVID-studie is om het gebruik, de effectiviteit, de veiligheid en de kosten van monoklonale antilichamen en andere antivirale middelen tegen SARSCoV-2 in Nederland in kaart te brengen. Bovendien wordt een landelijk platform gecreëerd om toekomstige nog niet geregistreerde behandelingen voor COVID-19 te evalueren.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(4):149–52)

Lees verder

Hepatitis delta: epidemiologie en behandeling in Nederland (DREAM)

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

dr. M.J. Sonneveld , prof. dr. R.A. de Man , dr. R.J. de Knegt , namens de DREAM-projectgroep en Stichting HepNed

SAMENVATTING

Een co-infectie van hepatitis B en hepatitis D (hepatitis delta) is een ernstige vorm van chronische virale hepatitis. Op dit moment zijn er geen effectieve behandelopties voor hepatitis delta, maar vermoedelijk komt hier snel verandering in. Omdat er weinig bekend is over de ziektelast van hepatitis delta in Nederland, start binnenkort het DREAM-project: een nationaal onderzoek gericht op de epidemiologie van hepatitis delta.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):29–30)

Lees verder

Fosfomycine versus ciprofloxacine als orale uitbehandeling voor vrouwen met een febriele urineweginfectie met : een dubbelblinde gerandomiseerde trial (FORECAST-trial)

TvI - jaargang 15, nummer 2, april 2020

dr. T. ten Doesschate , dr. C.H. van Werkhoven , dr. S.P. van Mens , dr. C. van Nieuwkoop , prof. dr. S.E. Geerlings , J.E. Stalenhoef , prof. dr. I.M. Hoepelman , prof. dr. M.J.M. Bonten

SAMENVATTING

De FORECAST-trial (‘fosfomycin randomised controlled trial for Escherichia coli complicated urinary tract infections as alternative stepdown treatment’) is een gerandomiseerde gecontroleerde trial bij patiënten in het ziekenhuis die intraveneuze antibiotica krijgen voor een febriele urineweginfectie. Het doel van de trial is het aantonen van non-inferioriteit qua klinische en microbiologische effectiviteit en veiligheid van oraal fosfomycine 3 gram elke 24 uur, in vergelijking met ciprofloxacine 0,5 gram per 12 uur, als uitbehandeling voor door E. coli veroorzaakte febriele urineweginfecties bij vrouwen. Fosfomycine heeft een hoge bacteriële activiteit tegen E. coli, met een resistentiegraad van slechts 1–2% in Nederland. Oraal fosfomycine 3 gram bereikt voldoende hoge antibioticaconcentraties in urine en bloed, en wordt als veilig en effectief beschouwd naar aanleiding van een beperkt aantal retrospectieve studies naar febriele urineweginfecties. Fosfomycine biedt daarom een potentieel alternatief voor de orale uitbehandeling van febriele urineweginfecties die worden veroorzaakt door multiresistente E. coli. Vooral niet-academische ziekenhuizen worden verzocht om aan de studie deel te nemen.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(2);80-2)

Lees verder