SAMENVATTING

De COVID-19-pandemie is een wereldwijde gezondheidscrisis met hoge mortaliteit en morbiditeit voor opgenomen patiënten. In vroege studies werd een ‘case fatality rate’ van 49% gerapporteerd voor patiënten op de IC. Voor patiënten die zijn opgenomen met COVID-19 zijn effectieve behandelingen snel nodig. In eerdere pandemieën is de respons vanuit klinisch onderzoek grotendeels afwezig geweest. Geen enkele interventiestudie leverde bijvoorbeeld resultaten tijdens de influenza A (H1N1)-pandemie. Klassieke gerandomiseerde studies zijn onvoldoende geschikt voor onderzoek tijdens een pandemie, omdat ze zich niet kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en maar 1 (of enkele) interventies tegelijk kunnen onderzoeken. Adaptieve platformstudies zijn hiervoor beter geschikt. Dit artikel beschrijft de belangrijkste principes van dit soort studies in het algemeen en REMAP-CAP in het bijzonder. Ook beschrijft dit artikel hoe deze studie al tijdens de pandemie belangrijke resultaten heeft opgeleverd die de behandeling van patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis direct beïnvloeden.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(2):62-6)