SAMENVATTING

De COPP-studie (‘clinical features of COVID-19 in paediatric patients’) is een klinisch prospectieve, multicenter-, observationele studie naar COVID-19 bij kinderen die zich in het ziekenhuis presenteren en/of opgenomen worden. Het primaire doel van de studie is het beschrijven van risicofactoren, klinisch beeld, pathofysiologie en behandeling van COVID-19 bij kinderen. Hoewel COVID-19 bij kinderen over het algemeen een milder beloop heeft dan bij volwassenen komt ernstige ziekte ook bij kinderen voor. De COPP-studie is tot stand gebracht met een landelijke samenwerking tussen kinderartsen uit meer dan 40 Nederlandse ziekenhuizen, waaronder alle academisch medische centra.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(COVID-19-SPECIAL):39-41)