SAMENVATTING

De BeBoP-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde multicentertrial bij patiënten met diabetes en osteomyelitis in de voet. In deze trial worden de behandeluitkomsten van antibioticabehandeling op basis van een kweek van een botbiopt vergeleken met de behandeluitkomsten van antibioticabehandeling op basis van een kweek van een diep weefselbiopt van de wondbodem. Tevens wordt in een exploratief deel van de studie gekeken naar de optimale behandelduur met antibiotica, de waarde van beeldvorming, systemische inflammatoire markers en een tweede botbiopt bij follow-up. Met gevalideerde vragenlijsten wordt de kwaliteit van leven beoordeeld en ook worden rectale swabs genomen ter evaluatie van de invloed van langdurige toediening van antibiotica op het darmmicrobioom.

TIJDSCHR INFECT 2019;14(5):203-6)