OVERZICHTSARTIKELEN

Veilig zwanger worden met hiv. Naar een Nederlands-Zwitsers standpunt

TvI - jaargang 7, nummer 1, februari 2012

dr. R.J. Hassing , dr. B.J. Rijnders , dr. M.E. van der Ende

Samenvatting

Ondanks de mogelijkheid om via de fertiliteitspoli op een veilige manier zwanger te worden, bestaat er onder veel hiv-serodiscordante heteroseksuele stellen de wens om op een natuurlijke manier zwanger te worden. Onder strikte omstandigheden wordt dit inmiddels door de Zwitserse Federale Commissie voor hiv en aids goedgekeurd. De momenteel beschikbare literatuur lijkt dit standpunt te ondersteunen, al zijn grote goed uitgevoerde studies nog beperkt. Onze mening is dat periodiek onbeschermd seksueel contact bij hiv-serodiscordante heteroseksuele koppels om zwanger te worden acceptabel is indien voldaan wordt aan de criteria die zijn opgesteld in het Zwitserse standpunt en andere voorwaarden die in dit artikel worden besproken.

(Tijdschr Infect 2012;7:7-12)

Lees verder

Infectieziekten in de bloedtransfusieketen: risico’s, kosten, baten en modellen

TvI - jaargang 7, nummer 1, februari 2012

dr. M.P. Janssen

Samenvatting

De Nederlandse bloedvoorziening behoort, onder meer door een reeks van verschillende veiligheidsmaatregelen, tot de veiligere binnen Europa. Voor het bepalen van de kosteneffectiviteit van deze veiligheidsmaatregelen zijn gegevens over de hele bloedtransfusieketen nodig. In de afgelopen jaren is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan waardoor er op dit moment goede schattingen voor beschikbaar zijn. De gegevens over de bloedtransfusieketen maken het niet alleen mogelijk om kosten en effecten van bestaande veiligheidsmaatregelen te evalueren, maar ook om betere modellen te maken voor opkomende infecties die de veiligheid van de transfusieketen kunnen bedreigen. Dergelijke modellen dragen bij aan een transparantere en beter onderbouwde besluitvorming rondom de veiligheid van bloedtransfusie.

Lees verder