Doxycycline als post-expositieprofylaxe verlaagt incidentie van soa’s in observationeel onderzoek

maart 2024 CROI 2024 Niels Elbert
Blue & Green Medicine Tables.

Uit klinische studies blijkt dat doxycycline als post-expositieprofylaxe (doxy-PEP) een zeer effectieve manier is om soa’s te voorkomen. Hyman Scott, MD (San Francisco Department of Public Health, VS) en collega-onderzoekers onderzochten of dit ook het geval is als doxy-PEP wordt aangeboden in een centrum voor seksuele gezondheid. Tijdens CROI 2024 presenteerde hij hiervan de resultaten.

In de VS neemt het aantal patiënten met een bacteriële soa steeds verder toe, vooral onder cisgender mannen die seks hebben met mannen (MSM). In klinische studies onder MSM en transgender vrouwen resulteerde het gebruik van doxy-PEP in ongeveer 70% minder gevallen van chlamydia en syfilis, en in circa 50% minder gevallen van gonorroe. In één klinische studie onder cisgender vrouwen was doxy-PEP niet werkzaam. In lokale richtlijnen en in de conceptrichtlijn van de Centers for Disease Control and Prevention wordt het gebruik van doxy-PEP aanbevolen voor bepaalde populaties.

Studieopzet

Vanaf 30 november 2022 kregen alle actieve PrEP-gebruikers doxy-PEP aangeboden bij bezoek aan een centrum voor seksuele gezondheid in San Francisco.1 In de huidige analyse werden alleen gegevens gebruikt van PrEP-gebruikers bij wie ten minste één soa-test was verricht en die gedurende minimaal 30 dagen doxy-PEP hadden gebruikt (‘doxy-PEP-gebruikers’) of hiermee nooit waren begonnen (‘niet-doxy-PEP-gebruikers’). De pre-doxy-PEP-periode werd gedefinieerd als de periode van 1 juni 2022-30 november 2022, en de post-doxy-PEP-periode als de periode van 30 dagen na aanvang van het doxy-PEP-gebruik. De onderzoeksperiode liep van juni 2022 tot en met september 2023, onderverdeeld in 5 kwartalen.

Er werd getest op de volgende soa’s: gonorroe, chlamydia en syfilis. Om het effect van de interventie te kunnen meten, berekenden de onderzoekers de ‘incidence rate ratio’ (IRR) van de soa’s, samen en afzonderlijk, per kwartaal in de pre- and post-doxy-PEP-periode.

Resultaten

Doxy-PEP werd gebruikt door 1.209 (39%) van de 3.081 actieve PrEP-gebruikers tijdens de onderzoeksperiode. De demografische kenmerken van doxy-PEP- en niet-doxy-PEP-gebruikers waren vergelijkbaar.

In het cohort van doxy-PEP-gebruikers daalde de incidentie van soa’s van 18,1% in het eerste kwartaal van de onderzoeksperiode tot 7,5% in het laatste kwartaal. In het cohort van niet-doxy-PEP-gebruikers bleef de incidentie van alle soa’s tezamen nagenoeg stabiel: 7,0% in het eerste kwartaal tegenover 6,5% in het laatste kwartaal.

Doxy-PEP-gebruik was gerelateerd aan een lagere incidentie van de 3 soa’s samen (IRR [95%-BI]: 0,42 [0,24-0,74]; p=0,003), en van chlamydia (IRR [95%-BI]: 0,33 [0,23-0,46]; p<0,001) en syfilis (IRR [95%-BI]: 0,22 [0,09-0,54]; p=0,001) afzonderlijk. Doxy-PEP-gebruik had geen invloed op de incidentie van gonorroe (IRR [95%-BI]: 0,89 [0,69-1,15]; p=0,383).

Doxy-PEP-gebruik was gerelateerd aan een statistisch significante afname van de helling van de curve van de 3 soa’s samen (IRR [95%-BI]: 0,67 [0,46-0,96]; p=0,032), en van chlamydia (p=0,021) en gonorroe (p=0,003) afzonderlijk. Doxy-PEP-gebruik had geen invloed op de helling van de curve van syfilis (p=0,360).

Conclusie

Uit dit observationele onderzoek blijkt dat er een grote vraag is naar doxy-PEP wanneer dit routinematig wordt aangeboden actieve PrEP-gebruikers in een centrum voor seksuele gezondheid in San Francisco. Na implementatie van de interventie was een snelle daling van de totale incidentie van soa’s zichtbaar.

Referentie

  1. Scott HM, et al. Doxycycline PEP: high uptake and significant decline in STIs after clinical implementation. Gepresenteerd tijdens CROI 2024; abstract 126.