Profylaxe met doxycycline verlaagt incidentie van syfilis, gonorroe en chlamydia bij mannen op PrEP

februari 2023 CROI 2023 Diede Smeets
Prescription pills on blue background.
Prof. Jean-Michel Molina, MD
University of Paris Cité, Parijs, Frankrijk

Mannen die seks hebben met mannen en PrEP innemen, lopen een verhoogd risico op verscheidene seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). In de ANRS 174 DOXYVAC-studie is onderzocht of de incidentie van syfilis, gonorroe en chlamydia verminderd kan worden door deze populatie te behandelen met profylactische doxycycline of te vaccineren tegen meningokokken B. Doxycycline blijkt de incidentie van alle drie onderzochte SOA’s te verminderen, terwijl meningokokken B-vaccinatie alleen lijkt te beschermen tegen gonorroe.

Mannen die seksuele relaties hebben met andere mannen (MSM) lopen een verhoogd risico op het krijgen van een seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Dat geldt vooral voor mannen die PrEP innemen ter preventie van een hiv-infectie. Vanwege dit verhoogde risico is er behoefte aan nieuwe interventies die de incidentie van SOA’s verminderen.

Studieopzet

In de open-label studie ANRS 174 DOXYVAC werden MSM op PrEP en die in het jaar voorafgaand aan de studie een SOA hadden opgelopen, gerandomiseerd naar vier studie-armen: profylaxe met doxycycline na blootstelling (Doxy PEP: 200 mg binnen 72 uur na het seks zonder condoom, n=332) of geen PEP (2:1, n=170) en 2 doses meningokokken B-vaccin (n=257) of geen vaccin (1:1, n=245). De studiedeelnemers werden centraal getest met PCR in de keel, anus en urine op baseline, om de 3 maanden en wanneer ze symptomatisch waren voor N. gonorrhoeae (GC) en C. trachomatis (CT). Daarnaast werd elke 3 maanden een serologische syfilistest uitgevoerd. De co-primaire eindpunten waren de incidentie van de eerste CT- of syfilisepisode voor Doxy PEP en de incidentie van de eerste CT-episode 1 maand na de tweede injectie voor de vaccinatie-interventie. Deze data werden onderzocht volgens een ‘intention-to-treat’-analyse en Cox-proportionele risicomodellen. De studie werd vroegtijdig stopgezet op grond van de tijdens een interim-analyse waargenomen resultaten van de werkzaamheid.

Resultaten

In totaal werden 546 MSM gerandomiseerd, waarvan er uiteindelijk 502 werden geanalyseerd. Na een mediane follow-upduur van 9 maanden was de mediane leeftijd van de deelnemers 39 jaar en hadden ze een mediaan aantal van 10 seksuele partners in de afgelopen 3 maanden. Er werd geen interactie waargenomen tussen de twee preventiestrategieën ten aanzien van de primaire eindpunten (p=0,99). De incidentie van een eerste CT- of syfilisepisode was respectievelijk 5,6 en 35,4 per 100 persoonsjaren in de Doxy PEP- en zonder PEP-armen (aangepaste HR [95%-BI]: 0,16 [0,08-0,30]; p<0,0001). De incidentie van een eerste GC-episode bleek respectievelijk 20,5 en 41,3 per 100 persoonsjaren in de Doxy PEP- en zonder PEP-armen (aangepaste HR [95%-BI]: 0,49 [0,32-0,76]; p=0,001). De incidentie van een eerste GC-episode was respectievelijk 9,8 en 19,7 per 100 persoonsjaren in de meningokokken B-vaccin- en zonder vaccin-armen (aangepaste HR [95%-BI]: 0,49 [0,27-0,88]; p=0,016). Er werden tijdens de studie geen ernstige geneesmiddel-gerelateerde bijwerkingen waargenomen.

Conclusie

De data uit de ANRS 174 DOXYVAC-studie duiden op een significante verlaging van de incidentie van CT, GC en syfilis bij profylactische toediening van doxycycline bij MSM die PrEP innemen. Daarnaast bleek vaccinatie tegen meningokokken B de incidentie van GC bij deze patiëntenpopulatie te verminderen.

Referentie

Molina JM, et al. ANRS 174 DOXYVAC: An open-label randomized trial to prevent STIs in MSM on PrEP. Gepresenteerd tijdens CROI 2023; abstract 119.