Articles

Uw diagnose?

TvI - jaargang 17, nummer 6, december 2022

drs. C. Veldman , dr. A.J.J. Lammers , dr. J.W. Bouwhuis , dr. W.A. Christoffers , dr. G.H.J. Wagenvoort , dr. A.M. Hoogland , dr. J. van Ingen , dr. S. Kuipers , dr. P.H.P. Groeneveld

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 74-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met algehele malaise, vermoeidheid en koorts. In de voorgeschiedenis was zij bekend met diabetes mellitus, hyperthyroïdie, chronische nierinsufficiëntie en sarcoïdose met zowel pulmonale als cardiale betrokkenheid.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(6):237–9)

Lees verder

Hyperinflammatie bij COVID-19-ziekte en/of na COVID-19-vaccinatie

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

dr. P.H.P. Groeneveld

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):34)

Lees verder

Een zwangere met fulminante sepsis op basis van Chlamydia abortus

TvI - jaargang 16, nummer 6, december 2021

drs. M. Bensink , dr. S.M. Mourad , drs. A.C. Dutman , drs. C. Oliveira dos Santos , dr. P.H.P. Groeneveld

SAMENVATTING

Een 36-jarige, gezonde zwangere presenteerde zich met dyspnoe en sepsis zonder duidelijke focus. Onder verdenking van een COVID-19-infectie werd zij opgenomen in een tertiair centrum. Ondanks behandeling verslechterde het klinisch beeld van de patiënte snel, waarop besloten werd om bij een zwangerschapstermijn van 29+6 weken een sectio te verrichten. PCR-onderzoek op een vaginaal monster toonde een infectie aan met Chlamydia abortus: een bacterie die onder zoogdieren voorkomt en met name miskramen bij schapen en geiten veroorzaakt. De patiënte woonde op een schapenboerderij; de casus speelde zich af tijdens het lammerseizoen. Een sepsis op basis van een C. abortus bij zwangeren kan fulminant verlopen, maar is gelukkig zeldzaam.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(6):223–8)

Lees verder

Een gecompliceerd beloop van een influenza-infectie als gevolg van een superinfectie met

TvI - jaargang 14, nummer special, oktober 2019

Drs. L. Fillekes , drs. N.S. van der Veen , dr. S.B. Debast , dr. P.H.P. Groeneveld

SAMENVATTING

Een luchtweginfectie met het influenzavirus kan ook bij immuuncompetente patiënten een gecompliceerd beloop hebben. Een belangrijke oorzaak voor een fulminante pneumonie bij influenza is een superinfectie met een schimmel: in het bijzonder Aspergillus. Dit artikel bespreekt 2 casus waarin een influenza-infectie bij immuuncompetente patiënten werd gecompliceerd door een superinfectie met een Aspergillus-species. Daarnaast worden mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling nader toegelicht. In het geval van een fulminant beloop bij een infectie met het influenzavirus is het advies om adequate diagnostiek in te zetten, in de vorm van een serum en een broncho-alveolaire lavage op galactomannan, ter controle op een Aspergillus-infectie. Bij een zeer ernstig beloop, waarbij opname op de afdeling Intensive Care noodzakelijk is, wordt in de SWAB-richtlijn Invasieve schimmelinfecties geadviseerd om een empirische behandeling te starten met een combinatie van 2 antimycotica. Dit is gebaseerd op de landelijke toename van azolenresistentie bij A. fumigatus.

Lees verder

Een milde presentatie van meningokokkemie serogroep W bij een patiënt met faryngitis

TvI - jaargang 14, nummer 5, oktober 2019

S. ten Barge , dr. P.H.P. Groeneveld

SAMENVATTING

Een meningokokkensepsis of -meningitis is een ernstige ziekte die gepaard gaat met een hoge mortaliteit. Dit artikel beschrijft de ziektegeschiedenis van een 86-jarige vrouw die werd opgenomen met koorts en dysartrie. Gedurende de opname bleek sprake van een faryngitis met bloedkweken die onverwacht positief waren voor Neisseria meningitidis. De behandeling bestond uit benzylpenicilline per continue toediening. De patiënte herstelde volledig. Nader onderzoek leerde dat de verwekker een serogroep W-meningokok was, een variant die sinds 2015 in Nederland een toenemende incidentie kent en zich relatief vaak atypisch presenteert. Vertraging in de herkenning en behandeling, in combinatie met het soms ernstige ziektebeloop, dragen mogelijk bij aan het relatief hoge sterftecijfer. Kennis van de epidemiologie, pathofysiologie en symptomatologie van N. meningitidis serogroep W is daarom belangrijk.

(TIJDSCHR INFECT 2019;14(5):184-7)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 13, nummer 3, juni 2018

drs. A.J. Damman , dr. S. Debast , dr. H. Vennema , dr. P.H.P. Groeneveld

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(3):92)

Lees verder

VOORWOORD

TvI - jaargang 12, nummer 6, december 2017

dr. P.H.P. Groeneveld

Lees verder