SAMENVATTING

Een luchtweginfectie met het influenzavirus kan ook bij immuuncompetente patiënten een gecompliceerd beloop hebben. Een belangrijke oorzaak voor een fulminante pneumonie bij influenza is een superinfectie met een schimmel: in het bijzonder Aspergillus. Dit artikel bespreekt 2 casus waarin een influenza-infectie bij immuuncompetente patiënten werd gecompliceerd door een superinfectie met een Aspergillus-species. Daarnaast worden mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling nader toegelicht. In het geval van een fulminant beloop bij een infectie met het influenzavirus is het advies om adequate diagnostiek in te zetten, in de vorm van een serum en een broncho-alveolaire lavage op galactomannan, ter controle op een Aspergillus-infectie. Bij een zeer ernstig beloop, waarbij opname op de afdeling Intensive Care noodzakelijk is, wordt in de SWAB-richtlijn Invasieve schimmelinfecties geadviseerd om een empirische behandeling te starten met een combinatie van 2 antimycotica. Dit is gebaseerd op de landelijke toename van azolenresistentie bij A. fumigatus.