SAMENVATTING

Teken-encefalitis is een virale infectie die kan ontstaan na een tekenbeet of het drinken van ongepasteuriseerde melk van geïnfecteerde zoogdieren. Het komt voor van West-Europa tot aan de oostkust van Japan. Het virus infecteert de dendritische cellen in de huid en migreert naar de lymfeklieren, waar het lymfocyten en macrofagen infecteert. Dit veroorzaakt algehele malaise, koorts en spierpijn. Het ziektebeloop is typisch bifasisch, waarbij in de tweede fase neurologische klachten (zoals een meningitis of encefalitis) kunnen ontstaan door infectie van de zenuwcellen. De ziekte is zelflimiterend. Een specifieke behandeling is niet beschikbaar, maar de ziekte kan wel voorkomen worden door middel van vaccinatie. Dit artikel bespreekt de casus van een 69-jarige vrouw met teken-encefalitis na een vakantie in Zweden.

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(2):57–60)