RIVM meldt 12% meer tuberculosegevallen in 2023 dan in het voorafgaande jaar

maart 2024 Nieuws Willem van Altena

Tuberculose (tbc) zit in de lift. Vorig jaar werd de ziekte bij 710 mensen vastgesteld, terwijl dat er in 2022 nog 634 waren, een toename van 12 procent. In 2023 waren er 471 patiënten met tuberculose in de longen. Hiervan hadden 213 open tuberculose, de meest besmettelijke vorm. Dit blijkt uit de kerncijfers van het RIVM die onlangs verschenen, ongeveer tegelijk met Wereld Stop Tuberculose Dag op 24 maart.

Gedurende de coronapandemie lag het aantal besmettingen lager, mede omdat de wereldwijde coronamaatregelen ook het aantal tbc-besmettingen intoomden. Maar met het opheffen van de maatregelen kan tuberculose zich nu weer makkelijker verspreiden.

Eritrea

Tbc wordt in Nederland vooral verspreid door mensen die reizen vanuit landen waar de ziekte veel voorkomt. Bij binnenkomst in Nederland worden mensen uit dergelijke landen verplicht gescreend op tuberculose. Circa 80 procent van de tbc-patiënten in Nederland in 2023 is geboren in het buitenland. Hiervan kwamen de meeste mensen uit Eritrea (89), gevolgd door Somalië (60) en Marokko (37).

Tbc wordt normaliter behandeld met antibiotica, en het is dan ook een zorgwekkende ontwikkeling dat er steeds meer antibioticaresistentie wordt vastgesteld bij tbc-patiënten. In 2023 gebeurde dat 16 keer.

In 2023 werden er 1419 personen met een tuberculose-infectie gemeld. Hiervan werd 42 procent opgespoord door screening van mensen uit landen waar tuberculose veel voorkomt. 29 procent werd gevonden door bron- en contactonderzoek rondom een patiënt met tuberculose. Het RIVM gaat de kerncijfers van tuberculose nog verder onderzoeken. Aan het einde van dit jaar is daar meer over te lezen in het surveillancerapport ‘Tuberculose in Nederland’.

Tuberculose wereldwijd

In 2022 overleden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in totaal 1,3 miljoen mensen aan tuberculose. Wereldwijd is tbc de op een na grootste infectieuze killer na COVID-19 (en nog boven hiv en aids).

In 2022 werden naar schatting wereldwijd 10,6 miljoen mensen ziek door tuberculose, te weten 5,8 miljoen mannen, 3,5 miljoen vrouwen en 1,3 miljoen kinderen. De ziekte komt voor in alle landen en leeftijdsgroepen.

Multiresistente tbc (MDR-TB) blijft volgens de WHO een bedreiging voor de gezondheidsveiligheid. Slechts ongeveer 2 op de 5 mensen met MDR-TB kregen in 2022 toegang tot behandeling.

Er is jaarlijks $13 miljard nodig voor de preventie, diagnose, behandeling en zorg van TB om het wereldwijde doel te halen dat werd overeengekomen tijdens de VN-topontmoeting over TB in 2018. Het beëindigen van de TB-epidemie tegen 2030 behoort tot de gezondheidsdoelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s).

Bron

Persbericht RIVM

Pagina van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over tuberculose