Meeste kinderen herstellen met antibiotica binnen zes maanden van de ziekte van Lyme

juli 2023 Medisch Onderzoek Willem van Altena
Lyme disease, Borreliosis or Borrelia, typical lyme rash, spot. A person, leg bitten by a deer tick. Selective focus.

De meeste kinderen bij wie de ziekte van Lyme is vastgesteld, herstellen binnen 6 maanden na behandeling met antibiotica, ongeacht hun klinische presentatie, volgens de bevindingen van een onderzoek door wetenschappers van het Children’s National Hospital in Washington dat is gepubliceerd in Pediatric Research. De resterende patiënten die langdurige symptomen ervaren nadat hun infectie is behandeld, zullen waarschijnlijk volledig herstellen, zo ontdekten de onderzoekers.

De ziekte van Lyme is een door besmette teken overgedragen ziekte die in de Verenigde Staten goed is voor bijna 500.000 gevallen per jaar, volgens een schatting gepubliceerd in 2021. De ziekte komt het meest voor in het noordoosten en het hogere midwesten, hoewel de risicogebieden zich volgens de CDC uitbreiden. De ziekte is goed behandelbaar met antibiotica.

Verkeerde informatie

Medeauteur Roberta L. DeBiasi, MD, MS, hoofd infectieziekten van het Children’s National Hospital in Washington vertelt: “In 10 jaar hebben we waarschijnlijk ongeveer 1000 kinderen met Lyme gezien in ons ziekenhuis. We ontdekten dat mensen vaak niet weten waar ze betrouwbare informatie moeten vinden, en daarom vaak het internet gebruiken. Maar het internet geeft hen vaak verkeerde informatie, wat ertoe leidt dat veel mensen erg bang zijn voor Lyme en vaak op zoek gaan naar niet-standaard zorg.” De mythevorming rond Lyme leidt er ook toe dat ouders hun kinderen liever niet in de natuur laten spelen uit angst voor een tekenbeet. De studie van DeBiasi en haar team richtte zich vooral op het vergaren van meer real life data. “Zo kunnen gezinnen en patiënten zien wat er in het echte leven met kinderen gebeurt die de ziekte van Lyme krijgen, en die informatie kunnen ze vervolgens gebruiken bij het zoeken naar behandelingen.”

Levenskwaliteit

DeBiasi en collega’s onderzochten 102 kinderen die volledig hersteld waren van de ziekte van Lyme in de laatste 10 jaar voor de inschrijving. Samen met hun ouders vulden de patiënten vragenlijsten in over gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit, fysieke mobiliteit, vermoeidheid, pijn en cognitieve impact. Tot dusver zijn er weinig studies die specifiek naar Lyme bij kinderen hebben gekeken.

Volgens de onderzoeken meldde 87% van de patiënten volledig herstel binnen 6 maanden na afronding van de antibioticabehandeling, waarvan ongeveer tweederde binnen de eerste 3 maanden herstelde.

De overige 13% had meer tijd nodig om te herstellen en de onderzoekers ontdekten dat op het moment dat het onderzoek werd afgerond 6% van de kinderen nog steeds symptomen had die werden toegeschreven aan de ziekte van Lyme en 1% symptomen had die significant genoeg waren om het dagelijks functioneren te belemmeren.

DeBiasi concludeert dat de voordelen van het buiten zijn in de frisse lucht veel zwaarder wegen dan het risico om de ziekte van Lyme te krijgen. “De boodschap is dat de ziekte van Lyme een behandelbare ziekte is, vooral bij kinderen, met een zeer lage incidentie van langdurige symptomen.”

Referentie

Monaghan M, Norman S, DeBiasi RL et al. Pediatric Lyme disease: systematic assessment of post-treatment symptoms and quality of life. Pediatr Res. 2023 Mar 30. doi: 10.1038/s41390-023-02577-3. Epub ahead of print. PMID: 36997691.