SAMENVATTING

Een acute bacteriële thyreoïditis is een zeldzame, mogelijk levensbedreigende infectie. Vaak ontstaat de infectie per continuitatem, maar het kan ook via hematogene of lymfogene verspreiding ontstaan. De meest voorkomende verwekkers zijn Staphylococcus aureus en anaerobe bacteriën. Escherichia coli als verwekker is uiterst zeldzaam. Wij beschrijven een casus van een patiënte met een Escherichia colithyreoïditis, ten gevolge van hematogene verspreiding bij een urosepsis. De diagnose van een acute bacteriële thyreoïditis werd gesteld middels echogeleide naaldaspiratie en kweek. De bloed- en urinekweken waren allen positief voor een Escherichia coli met hetzelfde gevoeligheidspatroon. Hierna werd de empirische behandeling bestaande uit amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin) en gentamicine gewijzigd in ciprofloxacin. Klinische verbetering is binnen 48–72 uur na start van de behandeling te verwachten. Aanwezige abcessen dienen chirurgisch te worden gedraineerd. De prognose is afhankelijk van een snelle herkenning en behandeling. Onbehandeld bestaat er een mortaliteit van 12% of hoger.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(3):79-83)