‘Flurona’ is geen nieuwe ziekte maar zeldzame co-infectie van COVID-19 met influenza

januari 2022 Corona Willem van Altena
Corona Virus mutation covid-19 illustration with dark blue cell background

Het blijkt mogelijk te zijn om tegelijkertijd COVID-19 en de griep te hebben, en er is zelfs al een naam voor dit fenomeen bedacht: flurona. Op zich is dat overigens niets vreemds: mensen kunnen tegelijkertijd met meerdere pathogenen besmet zijn, een fenomeen dat co-infectie wordt genoemd. Vrijwel iedereen maakt zo’n ‘dubbele ziekte’ wel eens mee in zijn of haar leven. Is flurona iets om extra bezorgd om te zijn?

Co-infecties

Co-infecties met COVID-19 zijn niets nieuws onder de zon: al in februari 2020 bleek een man uit New York zowel corona als de griep te hebben. En in april 2020, dus een paar maanden na de start van de pandemie, publiceerde het Journal of the American Medical Association een studie waarbij onderzoekers co-infecties beschreven van COVID-19 met het rhinovirus en enterovirus (de voornaamste veroorzakers van verkoudheid), het adenovirus (eveneens een veroorzaker van verkoudheid en griepachtige klachten) en het RSV-virus dat vooral bij jonge kinderen en senioren ernstige ademhalingsklachten kan veroorzaken.

Maar de afgelopen weken zorgden berichten uit Israël over twee mensen die een co-infectie van COVID-19 en influenza hadden nogal wat onrust. Ten onrechte wakkerde de media dit aan door te stellen dat het een nieuw medisch fenomeen betrof, terwijl al begin 2020 gevallen van co-infectie waren vastgesteld. En met het lanceren van de term ‘flurona’ leek een nieuwe mediahype geboren.

Toch stellen virologen en infectiologen dat er geen reden is voor extra ongerustheid. Co-infecties van COVID-19 en de griep komen zelden voor. Een real-world data analyse uit de V.S. uit oktober 2021 (dus voordat de omikronvariant opdook) stelde vast dat 0,3% van een groep van 1794 corona patiënten ook met het influenzavirus besmet waren.

Onopgemerkt

De kans bestaat wel dat ‘flurona’ vaker gaat voorkomen naarmate het huidige griepseizoen vordert en er mogelijk meer mensen de griep krijgen terwijl de besmettelijke omikronvariant rondwaart. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat een co-infectie van COVID-19 en de griep niet altijd wordt opgemerkt, omdat de omikronvariant vaak met milde symptomen gepaard gaat die erg op die van de griep lijken. Mensen die zich laten testen op corona, en waarbij de uitslag positief is, zullen zich waarschijnlijk niet ook nog eens op influenza laten testen. Co-infectie zal in de praktijk het vaakste vastgesteld worden bij COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden en daar aan verdere testen onderworpen worden.

Luchtwegen

Hoe ernstig ‘flurona’ is en of er langetermijngevolgen zijn is ook nog niet te zeggen. Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de co-infectie van COVID-19 en influenza om die vraag te beantwoorden. Maar omdat beide ziekten inwerken op de luchtwegen denken medische experts dat een combinatie van de twee ziekten tegelijk ernstige gevolgen kan hebben voor sommigen. Het is nu al duidelijk dat mensen met een verzwakt afweersysteem of met achterliggende aandoeningen niet alleen een hoger risico op een ernstig verloop van COVID-19 hebben, maar ook op co-infectie.

Vaccinatie

Vaccinatie tegen zowel COVID-19 als influenza wordt gezien als de beste manier om ‘flurona’ te voorkomen. Om terug te komen op de recente gevallen van ‘flurona’ in Israel: in beide gevallen ging het om mensen die noch tegen de griep, noch tegen COVID-19 gevaccineerd waren. Daarnaast zorgen exact dezelfde maatregelen die corona in toom houden (afstand houden, mondkapjes dragen, handen wassen, thuiswerken, lockdowns etcetera) er al twee jaar voor dat de jaarlijkse griepcijfers historisch laag zijn.

Meer informatie

Studie naar de prevalentie van co-infecties van COVID-19 en influenza in de Verenigde Staten zoals gepresenteerd tijdens het congres IDWeek in oktober 2021.