INTERVIEW

De Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding: wat is het en wat gaat deze organisatie doen?

TvI - jaargang 17, nummer 5, oktober 2022

drs. C. Oldenburg

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid besloten tot de oprichting van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Het is de bedoeling dat de LFI bij toekomstige pandemieën de landelijke aansturing en opschaling van de medisch-operationele processen van de infectieziektebestrijding op zich gaat nemen. Drs. Oebele Tolsma, kwartiermaker van de LFI, licht toe wat de taken van de LFI worden en hoe deze zich verhouden tot de huidige landelijke aanpak van infectieziektebestrijding

drs. Oebele Tolsma kwartiermaker Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(5):165–7)

drs. Oebele Tolsma kwartiermaker Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding

Lees verder

Hiv-test? Net zo normaal als ieder ander onderzoek

TvI - volume 17, nummer 2, april 2022

drs. C. Oldenburg

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(2):43–4)

In 2020 is het project #aware.hiv gestart; het hoofdproject in de PhD van arts-onderzoeker Carlijn Jordans (afdeling Infectieziekten, Erasmus MC). In de eerste lijn wordt het project gesponsord door het Aidsfonds en in de tweede lijn door de Federatie Medisch Specialisten. Het project draait om het opsporen van personen die nog niet weten dat ze hiv hebben en moet het stigma rond hiv doorbreken.

Lees verder

Big data en kunstmatige intelligentie: sepsis voorspellen bij te vroeg geboren baby’s

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

drs. C. Oldenburg

Dagelijks worden in de Nederlandse ziekenhuizen allerlei gegevens verzameld. In potentie kunnen deze data klinisch relevante vragen beantwoorden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een student of (arts-)onderzoeker met de data aan slag gaat, maar Daniel Vijlbrief (neonatoloog, UMC Utrecht) is van mening dat er meer mogelijk is. Met behulp van big data en kunstmatige intelligentie werkt hij aan een model dat sepsis moet kunnen voorspellen bij te vroeg geboren kinderen op de neonatale intensivecareafdeling.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):3–6)

Lees verder

De waakhond, het luchtfilter en de poepfile: metaforen voor in de communicatie tussen arts en patient

TvI - jaargang 16, nummer 4, september 2021

drs. C. Oldenburg

Aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar hoopt dr. Charlie Obihara (kinderarts-kinderinfectioloog/immunoloog, ETZ, Tilburg) online te kunnen gaan met zijn geesteskind Medifoor. Medifoor, dat wordt gesponsord door diverse fondsen, geeft uitleg over ziektebeelden door middel van zogeheten ‘mediforen’ (medische metaforen). Door middel van illustraties vertellen de mediforen wat er in het lichaam gebeurt bij een bepaalde aandoening, zoals een longontsteking. Op die manier willen Obihara en de rest van het team achter Medifoor de communicatie tussen arts en patiënt verbeteren.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(4):117-20)

Lees verder
X