Sinds oktober 2021 is het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) de organisatie voor de ontwikkeling van richtlijnen infectiepreventie. Prof. dr. Andreas Voss, (arts-microbioloog, afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie aan het UMCG en hoogleraar transmurale en translationele infectiepreventie aan de Rijksuniversiteit Groningen) is namens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) bij het SRI betrokken als voorzitter van het Coördinatie- en Uitvoeringsorgaan (C&U). In die hoedanigheid stuurt hij samen met het team het werk van het SRI aan. Voor het Tijdschrift voor Infectieziekten legt hij uit hoe het SRI te werk gaat en wat deze organisatie anders maakt ten opzichte van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(6):205–7)

Prof. dr. Andreas Voss arts-microbioloog, afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie, UMCG, en hoogleraar transmurale en translationele infectiepreventie, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Andreas Voss arts-microbioloog, afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie, UMCG, en hoogleraar transmurale en translationele infectiepreventie, Rijksuniversiteit Groningen