Drievoudige medicijncombinatie biedt nieuwe behandeloptie bij chronische hepatitis-C

januari 2023 Wetenschap Willem van Altena
Blood sample for hepatitis C virus testing

De drievoudige combinatie voxilaprevir + velpatasvir + sofosbuvir (vox/vel/sof), door Gilead Sciences op de markt gebracht onder de merknaam Vosevi blijkt een effectieve noodbehandeling te zijn voor mensen met een chronische hepatitis C-infectie. Het gaat dan met name om patiënten bij wie een aanhoudende respons (‘sustained viral response’, SVR) op direct werkende antivirale middelen (‘direct acting antivirals’, DAA) achterblijft.

Hoofdonderzoeker dr. Christiana Graf van het Goethe universiteitsziekenhuis in Frankfurt (Duitsland) stelt vast dat ondanks de goede resultaten die met DAA worden geboekt, nog steeds 2% van de hepatitis-C patiënten geen SVR bereikt. “Deze patiënten hebben dus een alternatieve behandeloptie nodig, en wij wilden onderzoeken of vox/vel/sof dat kon zijn. Deze combinatietherapie wordt al aanbevolen als standaardbehandeling wanneer DAA faalt.”

Daarom voerden Graf en collega’s een retrospectieve longitudinale multicenter studie uit waarbij tussen 2015 en 2020 458 volwassenen met hepatitis-C aan deelnamen. Zij werden behandeld met vox/vel/sof gedurende 12 weken nadat gebleken was dat DAA niet was aangeslagen.

Van 433 patienten waren complete follow-up data beschikbaar, waarbij Graf opmerkte dat er in het studiecohort relatief veel deelnemers waren met minstens een moeilijk behandelbare indicatie, zoals levercirrose (39%), een eerder hepatocellulair carcinoom (HCC, 9%), HCV genotype 1a (51%) en genotype 3 (40%), een behandelgeschiedenis met velpatasvir/sofosbuvir en met resistentie geassocieerde varianten (RAS, 83%).

“Significant lagere SVR-percentages werden vastgesteld bij patiënten met een HCC-geschiedenis, patiënten met levercirrose in combinatie met een hoge Child-Pugh score, en in patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan”, legt Graf uit. “We ontdekten ook dat de effectiviteit van een behandeling niet beïnvloed werd door het HCV genotype, door HCV RNA bij aanvang studie, gebruik van ribavirin of aanwezigheid van RAS bij aanvang studie.” Levercirrose en een HCC-geschiedenis waren uiteindelijk de enige onafhankelijke en voorspellende factoren voor een mogelijk niet aanslaande behandeling met vox/vel/sof. “Daarentegen bleek RAS niet van invloed op de SVR te zijn”, merkt Graf op. “We zagen ook uitstekende SVR-percentages bij patiënten met zeldzame HCV-genotypen.” Graf concludeert dan ook dat vox/vel/sof in een real-life setting uitstekend presteert bij hepatitis-C patiënten bij wie DAA niet het gewenste effect bereikte.

Referentie

Christiana Graf et al. Effectiveness of voxilaprevir/velpatasvir/sofosbuvir in hepatitis C patients previously treated with direct-acting antiviral agents (DAA) July 2022Journal of Hepatology 77:S16. DOI:10.1016/S0168-8278(22)00449-4