Articles

Uw diagnose?

TvI - jaargang 18, nummer 4, november 2023

dr. G.J. Amelink , dr. I.G.J.M. de Bruin , dr. A.H.W. Bruns , dr. P.J. Haas , S. van Heerde , dr. M.P.M. Hensgens , dr. S.P.J. Muijs , prof. dr. M.C. Kruijt , dr. S.E. van Roeden , drs. D. Scheepmaker

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 31-jarige vrachtwagenchauffeur werd in het ziekenhuis opgenomen na een ernstig trauma, waarbij hij onder zijn vrachtwagen terechtgekomen en ten dele platgeperst was. Hij had zeer uitgebreid traumatisch letsel, met als belangrijkste letsels een fractuur van wervelcorpora cervicale (C) 2 en 3. Een Halo-frame werd geplaatst bij opname ter stabilisatie van de wervelkolom. Veertien dagen na plaatsen van het Halo-frame werd deze verwijderd op de operatiekamer. Bij het verwijderen van het frame werd een opvallende, diepe necrotische wond geconstateerd, waarbij sprake was van aantasting van de halsmusculatuur ten gevolge van druk door het Halo-frame

Wat is uw diagnose?

 

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(4):167–9)

Lees verder

Orale carbapenem voor de behandeling van gecompliceerde urineweginfecties

TvI - 2022, nummer 4, september 2022

dr. S.E. van Roeden

INLEIDING

Urineweginfecties komen zeer frequent voor in de dagelijkse praktijk, met een incidentie van 124 per 1.000 vrouwen en 19 per 1.000 mannen in de eerste lijn.1 Antibioticaresistentie vormt in toenemende mate een probleem bij de behandeling van gecompliceerde urineweginfecties. Bij opgenomen patiënten op urologie-afdelingen in Nederland met een urineweginfectie veroorzaakt door Escherichia coli is 25% van de isolaten ongevoelig voor ciprofloxacine, 27% ongevoelig voor cotrimoxazol en 7–9% voor derdegeneratiecefalosporinen. 2 Bij deze groep is 12% geclassificeerd als multiresistent micro-organisme.2 In de huidige richtlijnen vormen tweede- en derdegeneratiecefalosporinen (met of zonder aminoglycoside) de basis van een empirische behandeling voor gecompliceerde urineweginfecties, waarbij aandacht gevraagd wordt voor patiënten met risicofactoren voor ‘extended-spectrum’-bèta-lactamase-dragerschap. 3 Na initiële behandeling in het ziekenhuis wordt het gros van de patiënten echter thuis ‘uitbehandeld’ met gerichte antibiotica op geleide van een kweek. Voor patiënten met urineweginfecties veroorzaakt door multiresistente micro-organismen, waarbij de huidige orale middelen geen optie meer zijn, kunnen orale carbapenems uitkomst bieden. Eckburg et al. onderzochten de effectiviteit en veiligheid van orale carbapenems bij patiënten met gecompliceerde urineweginfecties en/of pyelonefritis.4

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(4):155–6)

Lees verder

Vluchtelingenzorg in Griekenland

TvI - jaargang 16, nummer 6, december 2021

dr. S.E. van Roeden

In de rubriek Infecties zonder Grenzen delen specialisten, die in het buitenland werkzaam zijn op het gebied van infectieziekten, hun werkervaringen met de lezers van het TvI. In deze editie: Sonja van Roeden, zij liep in 2020 een stage vluchtelingenzorg aan de Griekse grens.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(6):236–7)

Lees verder

Prognose en behandeling van chronische Q-koorts

TvI - jaargang 14, nummer 6, december 2019

dr. S.E. van Roeden

SAMENVATTING

Op 6 september 2018 promoveerde Sonja van Roeden aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld ‘Prognose en behandeling van chronische Q-koorts’. Het onderzoek werd verricht onder supervisie van promotoren prof. dr. A.I.M. Hoepelman en prof. dr. M.J.M. Bonten, en copromotoren dr. J.J. Oosterheert en dr. P.C. Wever. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.

TIJDSCHR INFECT 2014;14(6):242-4)

Lees verder