Articles

Effectiviteit van pneumokokkenvaccinatie tegen opname met pneumokokkenpneumonie niet aangetoond; is dit het volledige antwoord?

TvI - jaargang 17, nummer 3, juni 2022

dr. L. Slobbe

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(3):118–9)

Lees verder
X