SAMENVATTING

Een 69-jarige vrouw ontwikkelde een endocarditis van de aortaklep met secundaire hersenabcedering ten gevolge van septische embolieën als gevolg van een Streptococcus anginosus-infectie. De vermoedelijke porte d’entrée betrof een kaakchirurgische ingreep enige tijd tevoren. Vanwege een ductaal mammacarcinoom in de voorgeschiedenis en de klinische presentatie met neurologische uitval werd initieel gedacht aan hersenmetastasering, mede doordat koorts bij de initiële presentatie ontbrak. Wegens het ontstaan van nieuwe cerebrale abcessen onder antibiotische behandeling was een thoraxchirurgische interventie noodzakelijk, waarbij een aortabioklepprothese werd geplaatst.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(6):203-8)