Vroeg gebruik van oseltamivir verbetert uitkomsten van gehospitaliseerde kinderen met griep

oktober 2022 Klinische trials Marjolein Haakman-Groot

Een nieuwe studie door een team van de universiteit van Wisconsin (VS) onder leiding van dr. Patrick Walsh onderzocht of vroege inzet van de virusremmer oseltamivir geassocieerd was met betere uitkomsten bij kinderen die werden gehospitaliseerd met griepverschijnselen.1 In de cohortstudie met ruim 55.000 kinderen werd gezien dat kinderen die snel na opname oseltamivir ontvingen gunstigere uitkomsten vertoonden, waaronder een korter verblijf in het ziekenhuis en een lagere kans op IC-opname.

Tot dusver is er weinig data over het gebruik van oseltamivir bij kinderen die in het ziekenhuis met griep zijn opgenomen. Een nieuwe multicenter, retrospectieve studie bracht hier verandering in. De studie includeerde data van 55.799 kinderen (<18 jaar) die tussen oktober 2007 en maart 2020 werden opgenomen met griep in een van de 36 tertiaire zorg kinderziekenhuizen in de Verenigde Staten, aangesloten bij de Pediatric Health Information System database. Een deel van deze kinderen ontving snel na opname (dag 0 of 1) oseltamivir. Uitkomsten van deze kinderen werd vergeleken met kinderen die niet vroeg deze behandeling ontvingen. De primaire uitkomst was de lengte van het ziekenhuisverblijf.

Verbeterde uitkomsten met oseltamivir

Totaal ontvingen 33.207 patiënten vroeg oseltamivir tijdens hun ziekenhuisopname. Uit analyse bleek dat deze kinderen een korter ziekenhuisverblijf hadden dan kinderen die niet vroeg oseltamivir ontvingen (mediaan 3 versus 4 dagen; IPTW-modelratio [95%-BI]: 0,52 [0,52-0,53]). Daarnaast hadden zij een lagere kans om wegens enige reden binnen 7 dagen opnieuw in het ziekenhuis opgenomen te worden (3,5% met vroege oseltamivir versus 4,8% zonder; oddsratio [OR]: 0,72; 95%-BI: 0,66-0,77]) of later naar de IC-afdeling overgeplaatst te worden (2,4% versus 5,5% respectievelijk; OR: 0,41). Tevens werd een lagere incidentie van overlijden of ECMO-gebruik gezien bij de grieppatiënten wanneer zij op dag 0 of 1 oseltamivir ontvingen (0,9% versus 1,4%; OR: 0,63).

Conclusie

Uit dit onderzoek van Walsh et al. met ruim 55.0000 kinderen bleek dat kinderen die werden gehospitaliseerd wegens griepverschijnselen, een korter ziekenhuisverblijf hadden, alsmede een lagere kans om naar de IC te verplaatsen, opnieuw opgenomen te worden of te overlijden, wanneer zij snel na opname de virusremmer oseltamivir ontvingen.

Referentie

  1. Walsh PS, Schnadower D, Zhang Y, et al. Association of Early Oseltamivir With Improved Outcomes in Hospitalized Children With Influenza, 2007-2020. JAMA Pediatrics 2022.